Endret: 14 mai 2020     Opprettet: 29 nov 2016

Utleie av leiligheten

Man kan ikke leie ut leiligheten sin uten godkjenning fra styret.

Søknader om utleie (eller annen bruksoverlating) skal behandles av OBOS og godkjennes av borettslagets styre.

Vilkår og begrensninger

Det er greit å være klar over at det finnes en del begrensninger på å leie ut leiligheter i borettslag. Det følger av både borettslagsloven og borettslagets vedtekter at du må selv ha bodd i leiligheten i ett av de to siste årene. Du må altså bo der minst ett år før du kan søke om å få leie den ut. Det finnes noen unntak fra dette. Blant annet hvis du leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet ditt skyldes utdanning, militærtjeneste eller lignende, gjelder ikke dette kravet om botid.

Vilkårene for utleie står i borettslagets vedtekter punkt 4.2

Søknadsprosessen

Søknadsskjema for utleie fås ved henvendelse til OBOS, telefon 02 333, eller lastes ned under "Diverse" på denne nettsiden. Skjemaet sendes til OBOS, som etter behandling sender det til styret for godkjenning. Man må betale et gebyr til OBOS. Størrelsen på dette må man spørre OBOS om. 

Leietaker skal være godkjent av styret før innflytting kan skje. Man må altså vite navnet på leietaker før man søker om godkjennelse. Man må også beregne god tid på prosessen med å søke om godkjenning etter at man har funnet en aktuell leietaker. Først skal søknaden sjekkes og registreres av OBOS, som deretter sender den til styret for avgjørelse. Fra styret mottar søknaden har styret 1 måned på å gi svar. Vanligvis går det noe fortere, men ikke alltid. Utleie (bruksoverlating) må derfor planlegges godt, og påbegynnes i god tid før man tenker å faktisk begynne leieforholdet.