Endret: 3 nov 2020     Opprettet: 14 des 2016

Skadedyrbekjempelse

Vi har avtale med PELIAS Norsk Skadedyrkontroll for bekjempelse av skadedyr, rotter o.l.

Borettslaget har ingen kjente problemer med rotter og andre skadedyr, men driver løpende forebyggende arbeid. Selskapet PELIAS Norsk Skadedyrkontroll (tidlige het det Skadedyrkontroll AS) har lagt ut feller utendørs i hele borettslaget, som de kontrollerer jevnlig.

Dersom man oberserverer rotter eller andre skadedyr kan Pelias kontaktes, og de kommer gratis på inspeksjon og oppfølgingsbesøk. Dette kan beboere gjøre selv, eller sende e-post til styret.

Kontaktinformasjon til Pelias:

Sentralbord: 33 33 00 00

Hjemmeside: www.pelias.no

E-post: post@pelias.no  

Kontaktperson: Tom-Petter Hyving, tlf: 466 33 166

 

Beboere som har eller mistenker andre type skadedyr i sin leilighet, så som fluer, maur osv kan også bestille gratis befaring fra Pelias. Dette ordner man selv, uten at styret trenger å varsles. Eventuell videre behandling eller bekjempelse kan man selve velge å inngå avtale med Pelias eller annet firma om, for egen regning. 

 

Genrelt om skadedyrbekjempelse:

Det er viktig at alle beboere bidrar til å hindre at rotter oppholder seg rundt borettslaget. I første rekke ved å passe på at det ikke ligger mat eller matrester på bakken, inne eller ute. Alt søppel må pakkes forsvarlig inn i poser og kun legges i søppeldunkene i skurene.

Det må ikke kastes fett eller andre former for matrester i toalettet. Rotter kan ta seg opp gjennom avløpsrørene.