Endret: 16 jun 2020     Opprettet: 6 jan 2017

Oppussing

Beboere kan selv pusse opp sine leiligheter, men større arbeider krever samtykke fra styret og varsling av naboer. Arbeider skal kun utføres av fagmann.

Hver andelseier (eier) har etter borettslagsloven plikt til å vedlikeholde sin leilighet, og holde den i forsvarlig stand. Man kan også selv velge å pusse opp sin leilighet når man ønsker.

Enklere overflatearbeider som ikke medfører støy, som maling og bytte av tapet o.l. kan fritt utføres.

Ved arbeider som medfører støy, som sliping av gulv, boring, hammerslag osv. skal naboene varsles i forkant. Alle naboer som kan tenkes å bli berørt skal varsle, minimum de leilighetene med tilstøtende vegger, og over og under den leiligheten som skal pusses opp. Ofte vil det enkleste være å henge opp et nabovarsel, på samme måte som hvis man skal ha en fest. Støyende arbeider skal uansett ikke foregå etter kl. 20, og overhodet ikke på søndager og helligdager.

Større arbeider som innebærer inngrep i, eller berører, bygningens infrastruktur (rør, ledninger o.l.) eller endringer i vegger (også lettvegger) eller andre større inngrep, krever styrets godkjenning før arbeidene påbegynnes. Man må da først engasjere en fagmann med ansvarsrett som bekrefter og innestår (med sin ansvarsrett og forsikring) for at de planlagte arbeidene forsvarlig kan utføres. Fagmannen kan f.eks. være en rådgivende ingeniør, byggmester, elektriker, rørlegger osv, avhengig av hva slags arbeider man planlegger. Det må vedlegges bekreftelse fra hver håndverker i de ulike fag. Hvis det er tale om både rørarbeider og EL-arbeider, må det altså vedlegges bekreftelse fra både rørlegger og elektriker.

Så må forslaget, med alle dokumenter fra fagpersoner/håndverker, sendes til styret for godkjenning. Først etter at styret har gitt godkjenning kan arbeidet påbegynnes. Hvis man går i gang uten styrets godkjenning risikerer man å måtte reversere alt, og sette det tilbake i samme stand som før, for egen regning.

Slike større arbeider som krever styrets godkjenning skal alltid varsles naboene på forhånd, på samme måte som beskrevet over. Det skal i søknaden til styret opplyses hvilke naboer som er varslet, og om de har protestert eller på andre måter hatt innsigelser.

Noen større oppussingsarbeider kan kreve samtykke fra kommunen eller andre offentlige myndigheter. Den som ønsker å pusse opp er selv ansvarlig for å fremskaffe alle slike tillatelser.

Alle arbeider som gjøres i leilighetene skal utføres av fagmann (med fagbrev/svennebrev eller tilsvarende) dersom det er påkrevet etter offentligrettslige regler. Dette gjelder særlig arbeider på bad, og alt som gjelder rør og ledninger. Litt informasjon og veileding om hva man kan gjøre selv, finner du her.

Spesielt om vannpumpe:

Søknader som innebærer montering/remontering av vannpumpe/avløpspumpe må i tillegg kunne dokumentere følgende:

  • 1. Type vannpumpe som skal brukes
  • 2. En arbeidsbeskrivelse fra godkjent våtromsbedrift.
  • 3. Anslått levetid på pumpen som installeres.
  • 4. En plan for vedlikehold/service av avløpspumpen.

 

Bygningsavfalll og parkering for håndverkere:

At man har fått godkjenning til å gjennomføringe oppussing betyr ikke at man automatisk kan lagre bygningsavfall i fellesormrådene (verken inne eller ute), eller at håndverkere får bruke bakgårdene som parkeringsplass. 

Bygningsavfall må man i utgangspunktet lagre i egen leilighet eller bod. Man kan be om tillatelse til å sette slikt avfall (typisk i en iSekk eller liten contianer e.l.) i noen få dager (2 til 4 dager max) i påvente av bortkjøring. Man må da sende e-post til styret god tid i forveien, og angi hvilke datoer og nøyaktig plassering man ønsker, så pleier styret å gi tillatelse til det. Under ingen omstendigheter skal noe lagres på gressplen. 

Håndverkere får ikke lov å parkere i bakgårdene mens arbeid utføres. Man får lov å kjøre inn i bakgård, og losse av varer og utstyr, og så kjøre ut igjen. Det må da sendes e-post til styret og opplyse hvilken bil og når den kommer, så pleier styret gi tilaltelse. Alle biler må alltid plasseres slik at andre bilder kan passere, det skal alltid være noen i nærheten av bilen og det skal ligge lapp i frontruten med telefonnummer til sjåfør. Typisk et par timers tid eller så etter behov. Men man kan ikke stå i bakgården hele dagen, bare fordi det er lettere enn å finne annen parkering på gaten.