Endret: 3 apr 2020     Opprettet: 29 nov 2016

Nøkler og postkasseskilt

Systemnøkler og blå brikker må styret bestille. Andre type nøkler, og postkasseskilt, må man bestille selv

Det anbefales på det sterkeste at alle passer godt på nøklene sine. Dersom de mistes er prosessen med å erstatte dem omstendelig og dyr. 

Nøkler til oppgangen (utgangsdøren) er systemnøkkel og må bestilles av styret. Hvis man trenger slik nøkkel må man sende mail til styret. Oppgi hva grunnen er til at ny nøkkel trengs. Styret besørger deretter bestilling. Du vil få melding om når nøkkelen er klar, og hvor den skal hentes. Du betaler for ny nøkkel ved avhenting. Bestillingsprosessen går via et firma som autoriserer den, siden det gjelder en systemnøkkel, før en nøkkelsmed lager nøkkelen. Tidsbruken varierer, men ta høyde for at det noen ganger går lang tid. Dette er utenfor styrets kontroll å påvirke. 

Det samme gjelder for adgangsbrikke  (blå brikke) til callinganlegget. 

Andre nøkler, som f.eks. nøkkel til entredør (dør til hver leilighet) og nøkler til postkassene er ikke systemnøkler, og kan kopieres fritt. Dette besørger man selv. Styret har ikke reservenøkler til leilighetene, postkassene eller annet. 

Nøkkel til sikringsskapet er en standardnøkkel som kalles "20-nøkkel". Den kan kjøpes fritt på de fleste steder som selger og kopierer nøkler.

Postkasseskilt kan bestilles på posten.no. Disse er gratis hos posten.no når man melder flytting. Størrelsen på postkasseskiltene er 94 x 58 mm.