Endret: 14 aug 2017     Opprettet: 19 mai 2017

El-sikkerhet

Svært mange branner – også dødsbranner – oppstår som følge av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det er viktig at alle beboere setter seg inn i regler og råd for el-sikkerhet, og følger opp sitt ansvar.

Inne i leilighetene er det beboerene selv som har ansvaret for vedlikehold, ettersyn og kontroll av det elektriske utstyret og installasjonene. Det omfatter også sikringsskapet, selv om det befinner seg i trappeoppgangen. Styret har plikt til å informere beboerne om dette ansvaret.

Les mer i informasjonsskriv fra styret om el-sikkerhet.

Du kan også lese mer generelt om el-sikkerhet, og få tips og råd, og finne svar på spørsmål på Elsikkerhetsportalen.no

Det finnes også masse informasjon på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps sin ressursside Elektriske anlegg og elektrisk utstyr