Endret: 7 feb 2020     Opprettet: 10 jan 2020

Dyrehold

Dyrehold er ikke lov uten styrets forutgående tillatelse.

I henhold til borettslagets husordensregler er det ikke tillatt å holde dyr, herunder hund eller katt, uten godkjenning fra styret. Før søknad sendes styret, skal samtlige beboere i den aktuelle oppgangen kontaktes og gi sitt samtykke. I søknaden til styret skal det opplyses at dette er gjort, og om noen av beboerne i oppgangen hadde innvendinger eller forbehold.

Den som vil søke om å få holde dyr må først snakke med alle som bor i oppgangen sin, og høre om de aksepterer dette. Det holder ikke å sette opp lapp e.l. Man må snakke (eller maile, sende melding e.l.) med hver og én og få svar fra alle. Formålet er å avklare om det allerede bor noen i oppgangen som har allergi eller andre gode grunner til å motsette seg dyreholdet. Hvis det er tilfellet skal ikke de få redusert sin livskvalitet i eget hjem fordi det flytter inn et nytt dyr. Det kan derfor være en gode ide å snakke med naboene, fortelle litt om dyret man vil skaffe og seg selv, og hvordan man tror dyreholdet vil påvirke de andre i oppgangen. Stikkordet her er kommunikasjon.

Det er ikke påkrevet å få signaturer e.l., men hvis det i etterkant viser seg at en nabo i oppgangen hadde gode grunner til å motsette seg dyreholdet, uten at styret ble informert om det i forkant, kan det medføre at tillatelsen trekkes og dyreholdet må avsluttes. 

Dersom ingen i oppgangen man bor i har gode grunner for å motsette seg dyreholdet, er styrets praksis i utgangspunktet å være liberale med å gi tillatelse, hvis det ikke er andre grunner til å nekte dette.