Endret: 20 aug 2020     Opprettet: 29 nov 2016

Brannvarslingsanlegg - hele bygningsmassen

Vi har installert seriekoblet brannvarslingsanlegg i alle leiligheter og hele bygningsmassen.

Dersom det oppstår feil på brannvarslingsanlegget, piping eller lignende, bør dette meldes til leverandøren, Gowens (tidligere BoligBrann). Kontaktinformasjon står ved kontrollpanelet i hver oppgang. Man kan også melde fra til styret, men styret kan kun videreformidle henvendelsen, så det går raskere om det meldes fra direkte til Gowens (tidligere BoligBrann).

Det finnes også en blå knapp på sentralen (til venstre under displayet) som er merket «avstill summer» man kan trykke på for å få bort pipelyden, hvis den er til sjenanse. Men feilen bør likevel meldes til Gowens (tidligere BoligBrann).

Kontakt til Gowens (tidligere BoligBrann) er:

     Kontaktperson: Tom A. Bråthen

     Tlf: 90619800 (kl. 9-19 alle hverdager)

     e-post: kundeservice@boligbrann.no

 

Brukerveiledning kan lastes ned her

 

Branninstruks

Branninstruksen for borettslaget finner du her. Den skal alle sette seg inn i og kunne. Den skal henge lett synlig ved postkassene i hver oppgang. Hvis den er borte, meld fra til styret.