Endret: 12 mar 2018     Opprettet: 29 nov 2016

Brannsikring i hver leilighet - kontroll av brannslukkingsutstyr

I tillegg til det sentrale brannvarsleranlegget, skal hver leilighet være utstyrt med brannslokningsapparat og/eller brannslange. Det ble utplassert nye brannslokningsapparater i alle leiligheter og fellesarealer i juni 2017.

Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslukkingsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Dersom leiligheten har brann-/røykvarslere i tillegg til det sentrale anlegget, er det hver enkelt andelseiers plikt å skifte batteri og teste at den fungerer.

Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/eller at brannslange er i brukbar stand. Husk å vende pulverapparatet opp ned et par ganger i året. Dersom det i leiligheten er brannslange, må denne jevnlig inspiseres for sprekker og skader, samt testes.

Brannslukkningsapparatet skal kontrolleres hvert 5. år av autorisert kontrollør, og byttes ut hvert 10. år. Styret har rett og plikt til å følge opp at andelseierne overhoder denne plikten. For i praksis å klare å overhode denne plikten vil styret besørge slik kontroll og utskifting. Det ble utplassert nye brannslukkningsapparater i alle leiligheter og fellesarealer i juni 2017. 

Dersom det er nødvendig å reparere eller erstatte tapt apparat eller brannslange, er dette en utgift andelseier er ansvarlig for selv, jf. borettslagsloven § 5-12.

 

Slokkeutstyr

Brannforskriftene setter minimumskrav for slokkeutstyr til bolig. Det er viktig at det velges utstyr som det kan forventes at beboerne er i stand til å betjene.

Håndslokkere skal ha slokkeeffekt minimum A21 for å være godkjent som slokkeutstyr i bolig.

Her er en sammenligning av de vanligste alternativene:

Type Vekt Brukstid Effekt Kontroll Levetid
6 kg pulverapparat 9,5 kg 15-20 sek A21-A43 5. år 10 år
6 l skumapparat 10 kg 15-20 sek A21-A43 5. år 5 år
Brannslange, trommel 5 kg ubegrenset ubegrenset ingen 5-15 år
Brannslange, flatpakket 0,1 kg ubegrenset ubegrenset ingen 30 år

 

Branninstruks

Branninstruksen for borettslaget finner du her. Den skal alle sette seg inn i og kunne. Den skal henge lett synelig ved postkassene i hver oppgang. Hvis den er borte, meld fra til styret.