Endret: 4 jul 2020     Opprettet: 29 nov 2016

Barnevogngarasjer

Det er et begrenset antall barnevogngarasjer til leie

Utenfor oppgangene har vi 14 barnevogngarasjer, med rød farge, som beboerne kan leie. Hvis du ønsker å leie en slik garasje så kontakt styret på e-post. Leien er for tiden 200 kroner per måned, som faktureres med felleskostnadene fra OBOS.

Det er ikke mulig å forhåndsreservere en barnevogngarasje til en fremtidig tid. Hvis man ønsker å leie en garasje sender man e-post til styret og spør om det er noen ledige. Om det er en ledig, kan den leies f.o.m. det tidspunkt. Så langt har styret ikke opplevd at det har vært mangel på garasjer. Men om det skulle skje, vil det bli satt opp venteliste. Det kan ikke påregnes at det kjøpes flere garasjer. 

Det er en viss mulighet til å flytte på garasjer, men ikke ubegrenset. Det er både et spørsmål om plass og estetikk. De ganger det er mulig å få en garasje flyttet, vil dette typisk ta noe tid. 

Den som leier garasje må aktivt melde fra om at leieforholdet skal opphøre. Det skjer ikke automatisk, heller ikke ved salg. Hvis en leilighet selges uten at dette informeres til styret, vil ny kjøper fortsette å få denne ekstrakostnaden på sine fakturaer fra OBOS. Melding må gis minst 2 måneder før neste faktura fra OBOS, da det er tiden det tar å få dette korrigert i systemet.

Det leies kun ut til bruk for barnevogner. Dersom det oppdages at noen leier garasje til annet formål, vil leien umiddelbart bli avsluttet, låsen kuttet og innholdet tømt. Styret forbeholder seg retten til når som helst å avslutte leieforholdet hvis det vurderes nødvendig.