29 okt 2019

Nyhetsbrev Oktober 2019

Nytt i Sandefjordgata borettslag oktober 2019

Problemer med callinganlegget

Som noen beboere er smertelig klar over har vi vedvarende problemer med callinganlegget (porttelefonene). I enkelte oppganger er feil et tilbakevendende problem, og det tar ofte lang tid å få feil rettet opp. Det samme gjelder bestilling av nye blå nøkkelbrikker til å åpne ytterdørene med.

Callinganlegget har vært en lang og ikke helt uproblematisk historie. Det ble installert i 2013 og siden har det vært endel feil på det anlegget, og i 2017 gikk leverandøren, Dasic, konkurs. Dette er informert om flere ganger, og kan leses om på våre nettsider - http://sandefjordgata.no/0027/praktisk-informasjon/callinganlegget  Etter konkursen har det vært både vanskelig og veldig tidkrevende å få rettet feil og bestille service. Det må løses på ad hoc basis, og styret har ikke klart å finne noe firma som vi kan få avtale med dette på. Vi vet kun om én person som kjenner til dette systemet, men han har vært vanskelig å få tak i og har nå pensjonert seg.

Det betyr at i øyeblikket står vi uten noen som kan utføre service eller levere nye nøkkelbrikker. Styret har i lang tid jobbet med finne et nytt firma som kan overta oppgaven, men har foreløpig ikke lykkes. Selv om vi ikke har gitt opp kan det se ut som vi må vurdere alternativer. Og det vil da være å bytte anlegget fullstendig. Dette er noe vi ikke ønsker, for anlegget er kun 6 år gammelt, og en utbytting vil bli dyrt og krevende. Det vil utvilsomt gå på bekostning av andre prosjekter og oppgaver, og kan medføre en umiddelbar økning i felleskostnadene. Men hvis vi ikke finner nytt servicefirma, er dette muligens eneste løsning.

Styret kommer tilbake til denne saken. Vi jobber på spreng med å prøve å finne et nytt firma å få en serviceavtale med. Inntil videre får vi ikke utbedret feil på callinganlegget og nye brikker kan vi ikke bestille. Bytte av navn ved flytting og innflytting kan imidlertid styret gjøre selv, så det kan vi fortsatt ordne på vanlig måte.

Status på balkongprosjektet

Selv om det ikke har vært mye nytt fra styret om balkongprosjektet jobber vi jevnt og trutt med det. Den siste tiden har det handlet om det meget betente spørsmålet om kostnadsfordeling. Skal «alle» være å dekke disse kostnadene som vanlige felleskostnader, eller skal det gjøres unntak slik at hver som får balkong må dekke kostnadene selv? Utgangspunktet i borettslagsloven er at alle kostnader borettslaget har er felleskostnader som skal fordeles på alle beboerne etter den vanlige fordelingsnøkkelen. Men så er det unntak fra dette i visse tilfeller. Om dette unntaket kommer til anvendelse er imidlertid ikke noe verken styret eller generalforsamlingen kan velge å bestemme. Hvis unntaket først skal brukes har den enkelte krav på at det brukes og at kostnadene særfordeles. Og motsatt – hvis det ikke skal brukes har den enkelte krav på at det ikke brukes og at kostnadene deles på alle på vanlig måte. Men om unntaket kan brukes i dette tilfellet er juridisk vanskelig. Og det er ikke sikkert svaret er likt for dem som allerede har balkong i dag og som eventuelt skal får denne byttet ut, og dem som skal få helt ny balkong.

På generalforsamlingen var det diskusjon om dette, og mange meninger og spørsmål. Styret har derfor lagt vekt på å utrede dette grundig. Vi har brukt mye tid på å finne ut om hva som er faktum her. Og nå har vi bedt om en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet. Når denne foreligger, vil styret vurdere hva som skjer videre i prosjektet. Uansett vil prosjektet bli tatt opp på en generalforsamling – enten den vanlige til våren eller en ekstraordinær – før noen endelige avgjørelser fattes.

Lufte radiatorer

Den kalde tiden er over oss og varmen i radiatorene er alt skrudd på. Alle må huske å lufte radiatorene sine for å få god varmeutnyttelse.

Steng av termostaten og bruk lufteskruen på radiatoren for å lufte. Ikke alle har samme type radiator, ettersom mange andelseiere har valgt å bytte ut de opprinnelige med nyere. Den enkelte må selv sette seg inn i hvordan egne radiatorer luftes. For de aller fleste må man imidlertid være påpasselig, da det kommer ut vann fra ventilen til slutt. Man må være forberedt på å stenge ventilen fort, og ha en bøtte e.l. under ventilen for å ikke få vannsprut på gulvet eller vegger og inventar.

Se vedlagt video for inspirasjon (selv om det gjelder en annen type radiator enn de opprinnelige):

https://www.youtube.com/watch?v=CsB5Ae9y6_A

Luftenøkler / radiatornøkler får man kjøpt i en rekke jernvarehandler. 

Utleie av leilighet

I anledning at det er oppdaget at noen har leid ut sin leilighet i strid med borettslagsloven og vedtektene kommer styret nå til å kartlegge om også andre gjør dette.

Det finnes en del begrensninger på å leie ut leiligheter i borettslag. Det følger av både borettslagsloven, OBOS-reglementet og vedtektene at du i utgangspunktet må selv ha bodd i leiligheten i ett av de to siste årene før man kan overlate bruken til andre. Du må altså bo der minst ett år før du kan søke om å få leie den ut, og da for maks 3 år. Deretter må man selv bo der, før man kan søke om ny utleie. Det finnes unntak fra dette. Blant annet hvis du leier ut til nærmeste familie, eller hvis fraværet ditt skyldes utdanning, militærtjeneste eller lignende, gjelder ikke dette kravet om botid. Les om dette på våre nettsider. Det er den enkelte andelseiers ansvar å sette seg inn i reglene for dette hvis man planlegger å overlate bruken av leiligheten til noen andre.

Styret anbefaler at de som er i tvil om at de leier ut lovlig straks kontakter OBOS og sjekker hva som er registrert og melder til styret for å sjekke at eventuelle utleie er godkjent. Ved ulovlig utleie kan styret bl.a. gi leietakerne flyttepålegg etter borettslagsloven § 5-9 (1), og det kan bli andre konsekvenser for brudd på vedtekter og loven.

Hensetning av sykler, leker osv i fellesarealer

Vi vil også minne beboerne på å rydde bort sykler, sparkesykler, akebrett, ski og andre leker fra fellesarealene når de ikke er i bruk. Sykler skal stå i sykkelstativene. Alt annet av leker, ski, akebrett, sparkesykler og annet utstyr må man selv ta inn når det ikke er i bruk, og oppbevare enten i leiligheten eller boden sin. Slikt skal ikke ligge ute, og skal heller ikke settes ved inngangsdørene eller noe sted innendørs i trappeoppgangen eller kjelleren. Det skal tas inn i leiligheten eller boden hver kveld. Dette gjelder selv om man har sett andre gjøre det eller man mener at det ikke er til sjenanse for noen. Dette er en del av husordensreglene i borettslaget, og dersom dette ikke følges kan ting bli kastet.