17 nov 2017

Nyhetsbrev November 2017

Nytt i Sandefjordgata borettslag November 2017

Balkongprosjektet

Balkonggruppen ved Mari Myhre Løvik og Hanne Guro Lund arbeider videre med balkongprosjektet. Det har ikke blitt sendt ny søknad til plan- og bygningsetaten. Bakgrunnen for dette er at arkitekten som har vært engasjert til å bistå i forbindelse med søknadsutarbeidelsen, siden sommeren, har unnlatt å gjøre jobben sin. Han har ikke levert nye tegninger eller søknad, som lovet, men kun levert gamle dokumenter fra forrige søknadsrunde. Han sluttet også å svare på henvendelser, tross gjentatte purringer på både mail og telefon fra Balkonggruppa og styret. Til slutt så styret seg nødt til å avslutte oppdraget, og heve kontrakten med arkitekten.

Den gode nyheten er at Balkonggruppen har inngått ny avtale med Balkongteam, og vil starte på søknadsutarbeidelsen til plan- og bygningsetaten. Det er ventet at prosjektet vil få rask fremdrift heretter og Balkonggruppa håper å sende søknaden før jul.

Alle nyheter om balkongprosjektet blir løpende lagt ut på borettslagets hjemmeside.

Juletrelys

I fjor advent sluttet juletrelysene i bakgård nr. 4 å virke. Nye er for lengst bestilt og vi er lovet at de vil være på plass før adventstiden.

Røyking

Styret har mottatt klager på at det røykes fra vinduer eller balkonger, slik at røyken siver inn til andre leiligheter.

Vi vil i første omgang anmode alle om å opptre hensynsfullt og tenke seg om hvor man befinner seg når man røyker, og hvor vinden blåser.

Det har foreløpig ikke vært nødvendig å regulere adgangen til røyking i husordensreglene. Styret håper det heller ikke blir påkrevet, for det er hyggeligere om vi ikke må bestemme alt mulig med regler.

Nye tørketromler – slutt på betalingskort

Som varslet i nyhetsbrevet fra august 2017, går det mot slutten for dagens løsning av betalingskort til tørketromlene som kjøpes på bokhandelen. Samtidig er tørketromlene fra 1995. De er utslitt og én er ute av drift uten utsikter til å kunne bli reparert. Service på disse er blitt en stor utgift.

Styret har vedtatt å kjøpe nye tørketromler, som vil bli levert og montert snart. Disse vil ikke ha noen eget betalingssystem, og blir derfor –  i en overgangsperiode –  gratis å bruke.

Styret har ikke konkludert på hvilken betalingsmodell for bruk av fellesvaskeriene som vil bli valgt i fremtiden. Men i en overgangsperiode blir det gratis. Styret er nemlig fullt klar over at noen nylig har kjøpt kort til tørketromlene, eller har mange klipp igjen. Det finnes imidlertid ingen god løsning for å «tilbakebetale» dette. Og sett i lys av de beskjedne beløp det er snakk om, vil styret heller ikke ta den administrativt store jobben dette er. Derfor blir det gratis bruk en periode, med det formål at ingen skal oppleve å ha betalt for tørkekort som de ikke får valuta for. At noen da samtidig får gratis bruk av tørketrommel en periode, får heller være.

Ytterdører – kulde

Den kalde årstiden er her, og erfaringsmessig kan ytterdørene da bli litt trege. Bygårdsservice kommer til å smøre og sjekke dem. Men beboerne bør likevel være påpasselig med at døren faktisk går i lås når man går ut og inn.

Oppgradering av fellesvaskeriene

Oppgradering av fellesvaskeriene blir tatt i flere omganger. I tillegg til nye tørketromler, er det nå planlagt å bytte ut belysningen, som har vært ødelagt og dårlig flere steder.

Videre overflateoppussing (maling mv) er planlagt i løpet av 2018.

Flislegging av oppgangene

Arbeidet med flislegging av oppgangene er straks ferdig når dette nyhetsbrevet sendes ut. Da ferdigstilles oppgang G, og dermed er prosjektet ferdig.

Oppgangene er inspisert og godkjent fortløpende etter hvert som de er ferdigstilt. Dersom noen har klager eller kommentarer til resultatet, er tiden for å melde fra nå umiddelbart. Når vi har gitt en endelig godkjennelse av jobben er det begrenset hva vi senere kan klage på.  

Ikke slipp inn fremmede dyr

Det har vært noen episoder med fremmede katter som kommer seg inn i oppgangene.

Styret vil minne om at man selvsagt ikke skal slippe fremmede dyr inn. Dersom det observeres at dyr befinner seg i trappeoppgangen, bør disse skysses ut, dersom man føler seg komfortabel med det. Og selvsagt skal ingen gi mat eller ta inn et dyr uten etter avtale med eieren.