Endret: 29 aug 2017     Opprettet: 10 mar 2017

Nyhetsbrev Mars 2017

Nytt i Sandefjordgata Borettslag Mars 2017

Borettslagets hjemmeside

Borettslaget har en hjemmeside: www.sandefjordgata.no

Vi anbefaler alle beboere å besøke og gjøre seg kjent med innholdet. På hjemmesiden ligger det masse nyttig informasjon for alle beboere. Det er også der styret gir meldinger og oppdateringer som gjelder borettslaget og beboerne.

Søppeltømming

Søppelsituasjonen har bedret seg, men i bakgården i Sandefjordgata 5 (den østvendte bakgården) er det fortsatt tidvis manglende henting. Styret har sendt en rekke klager og vært i samtale med Renovasjonsetaten. Problemet gjelder fortsatt i hele Oslo, og selv om det er blitt bedre er det ikke løst.

Styret har nå bestilt en ny søppeldunk for restavfall til bakgården i Sandefjordgata 5. Det har tidligere vært 5 dunker for papiravfall og 2 for restavfall. Dette endres nå så det blir 4 dunker for papiravfall og 3 for restavfall. Vi håper dette vil bedre situasjonen. Styret fortsetter å følge med, og ber om at det sendes e-post hvis søppeldunkene ikke tømmes.

Vi minner også om at beboere kan sende klage selv direkte til Renovasjonsetaten. Tømmeadressen er Sandefjordgata 5 for bakgård nr. 5 (Oppgang A til G), og Sandefjordgata 4 for bakgård nr. 4 (Oppgang H til O).

Klage kan sendes på flere måter:

Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Du kan også melde fra på SMS. "REN adresse avfallstype" til 2401.

  • F.eks: "REN Sandefjordgata5 restavfall"

Oppgangene - flislegging

Arbeidet med flislegging av oppgangene er godt i gang. To oppganger er ferdigstilt, og oppgang K påbegynnes i disse dager.

Hver oppgang tar litt over to uker å ferdigstille. Beboerne i oppgangen varsles både på e-post og oppslag i forkant. Det er en del ulemper mens arbeidene pågår, men resultatet blir meget bra. Det er viktig at alle beboere følger nøye anvisninger når det pågår arbeider i deres oppgang, og ikke tråkker på nylagte fliser.

Dugnad

Det blir gjennomført dugnad søndag 14. mai, så borettslaget ser fint ut til nasjonaldagen. Hold av dagen! Vi håper flest mulig stiller opp. Det blir sendt egen invitasjon om dette når der nærmer seg.

GET

GET oppgraderer innholdet i sin TV-pakke fra 1. april. Se mer på: https://www.get.no/nyheter

Alle beboere får også henvendelse fra GET direkte om dette.

Borettslaget har felles avtale med GET som alle beboere er omfattet av.

Nye strømmålere – Hafslund

Hafslund er i disse dager i gang med å installere nye automatiske strømmålere i hele borettslaget. Se mer på: https://www.hafslundnett.no/kunde/ny_maaler/14390

Alle beboere får eller har fått henvendelse fra Hafslund direkte om dette.

Nye Husordensregler

De gamle husordensreglene var fullstendig utdaterte, og styret har derfor vedtatt nye og oppdaterte. En rekke uaktuelle og antikvariske bestemmelser er fjernet, og nye forhold er regulert. De bestemmelsene som var aktuelle er beholdt, men er omskrevet.

Husordensreglene finner du på vår hjemmeside.

Kontakt med styret

Styret kan kontaktes på e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

 

Vennlig hilsen

Styret