Endret: 29 aug 2017     Opprettet: 12 mai 2017

Nyhetsbrev Mai 2017

Nytt i Sandefjordgata Borettslag Mai 2017

Generalforsamling

Den 9. mai ble det gjennomført generalforsamling på Sagene samfunnshus. Det ble valgt nye styremedlemmer, og styret består nå av:

  • Jørgen Myhre, styreleder
  • Lise Egge
  • Kristine Mo Karlsen
  • Anne Elise Wesnes

Protokoll fra generalforsamlingen bli sendt ut, og lagt ut på borettslagets hjemmeside så snart den er klar.

Søppeltømming

Søppelsituasjonen i bakgården i Sandefjordgata 5 (oppgang A til G) har de siste ukene igjen vært svært problematisk. Styret har klaget og kontaktet Renovasjonsetaten utallige ganger, og fortsetter å følge opp.

Hvis søppeldunkene er fulle, må søppel ikke settes på bakken. Det kommer til å lede til et rotteproblem, samt at det er uhygienisk og lukter. Som et midlertidig tiltak blir det lagt ut ruller med søppelsekker (legges i en grønn kasse ved siden av søppelskuret) som kan brukes i nødstilfeller. Husk å knyte posene godt sammen, og bruk gjerne to poser inni hverandre.

Vi minner også om at beboere kan sende klage selv direkte til Renovasjonsetaten hvis dere ser at søppeldunkene er fulle. Tømmeadressen er Sandefjordgata 5 for bakgård nr. 5 (Oppgang A til G), og Sandefjordgata 4 for bakgård nr. 4 (Oppgang H til O).

Klage kan sendes på flere måter:

Telefon: 23 48 36 50
E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Du kan også melde fra på SMS. "REN adresse avfallstype" til 2401.

  • F.eks: "REN Sandefjordgata5 restavfall"

Erfaringsvis er det klart mest effektivt å ringe dem, selv om det tar lengst tid.

Parkering

Det er et økende problem at det parkeres biler i bakgårdene. Dette er forbudt. Dersom det unntaksvis er nødvendig med midlertidig parkering, f.eks. grunnet flytting, besøk av håndverker osv, kan styret gi tillatelse til dette. Det skal da sendes en forespørsel til styret på forhånd. En bil som er parkert etter tillatelse skal alltid ha lapp med navn og telefonnummer synlig i frontruten.

Dersom dette ikke bedrer seg vil styret vurdere å inngå avtale med et firma som tauer bort biler. Da vil biler som står parkert på borettslagets tomt uten tillatelse bli tauet bort uten varsel.

Vi minner også om at det ikke er lov å parkere utenfor porten i Kongsvingergata, der søppeldunkene står. Dette er oftest den grunnen vi får oppgitt for at søppel i nr 5 ikke er hentet.

Balkongprosjektet

Styret mottar ofte spørsmål om balkongprosjektet og fremdriften på dette. Foreløpig er det ikke noe nytt å melde, og når det er noe nytt legges det ut på borettslagets hjemmeside.

Utarbeidelsen av søknaden har tatt lengre tid enn ventet, men arkitekten sender den til kommunen i disse dager. Ettersom søknaden ikke er ferdig og sendt, vet vi heller ikke med sikkerhet hvilke leiligheter det søkes om balkong for. Arkitekten utarbeider en søknad der målet har vært at så mange leiligheter som mulig skal få balkong, samtidig som det ikke søkes om balkonger som øker risikoen for at søknaden avslås. Det kommer ikke til bli søkt om balkonger for noen leiligheter i 1. etasje.

Når søknaden er klar og sendt ut, blir den lagt ut på borettslagets hjemmeside med eventuell informasjon.

Hvis søknaden blir godkjent, vil det i så fall bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling for å avgjøre om borettslaget skal gå videre med dette. Herunder avgjøre kostnadsfordeling og andre detaljer. 

Kontrollere brannslukningsapparater

Husk å kontrollere brannslukningsutstyret i leiligheten din.

Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Dersom leiligheten har brann-/røykvarslere i tillegg til det sentrale anlegget, er det hver enkelt andelseiers plikt å skifte batteri og teste at den fungerer.

Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/eller at brannslange er i brukbar stand. Husk å vende pulverapparatet opp ned et par ganger i året. Dersom det i leiligheten er brannslange, må denne jevnlig inspiseres for sprekker og skader, samt testes.

Dersom det er nødvendig å reparere, skifte ut eller erstatte pulverapparat eller brannslange er dette en utgift andelseier er ansvarlig for selv, jf. borettslagsloven § 5-12.

Flislegging av oppgangene

Arbeidet med flislegging av oppgangene går videre i henhold til planen. Fire oppganger er ferdigstilt, og oppgang N påbegynnes i disse dager.

Hver oppgang tar litt over to uker å ferdigstille. Beboerne i oppgangen varsles både på e-post og oppslag i forkant. Det er en del ulemper mens arbeidene pågår, men resultatet blir meget bra. Det er viktig at alle beboere følger nøye anvisninger når det pågår arbeider i deres oppgang, og ikke tråkker på nylagte fliser.

Borettslagets hjemmeside

Borettslaget har en hjemmeside: www.sandefjordgata.no

Vi anbefaler alle beboere å besøke og gjøre seg kjent med innholdet. På hjemmesiden ligger det masse nyttig informasjon for alle beboere. Det er også der styret gir meldinger og oppdateringer som gjelder borettslaget og beboerne.

Kontakt med styret

Styret kan kontaktes på e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Styret svarer ikke på Facebook-gruppen.

 

Vennlig hilsen

Styret