Endret: 7 des 2016     Opprettet: 9 jun 2016

Nyhetsbrev Mai 2016

Nytt i Sandefjordgata Borettslag - Mai 2016

Velkommen til alle nye beboere! Under følger aktuelle saker i borettslaget.

Generalforsamling Sandefjordgata Borettslag 2016

En vellykket generalforsamling ble avholdt 4. mai 2016. Det var hyggelig å se at flere gamle og nye naboer fant turen til Kaysalen i Sagene Samfunnshus. Avtroppende styre takker for seg og det nye styret gleder seg til å ta fatt i nye oppgaver. Protokoll fra årets generalforsamling finnes vedlagt i dette nyhetsbrevet, se de to siste sidene.

Dugnad

Årets vårdugnad avholdes søndag 5. juni kl. 11.00. Vi gjentar fjorårets suksess og håper på like godt oppmøte og innsats i år, selvfølgelig med påfølgende grilling. I tillegg til luking, beplantning og øvrig vedlikehold vil det bli bestilt container til dugnaden. Det som er igjen av plass etter gjennomført dugnad kan disponeres av beboerne innenfor rimelighetens grenser. Vær vennlig og vent med å kaste ting til ETTER dugnaden, da vi hadde mange «besøkende» som forsynte seg i containerne i fjor. Vi gjør oppmerksom på at alt som ligger og slenger i kjeller, loft, oppganger og fellesvaskeri VIL bli kastet på dugnaden. Dersom du mener en eiendel har særlig grunn til å stå på borettslagets fellesareal denne dagen, må du merke dette godt for å unngå at det blir kastet. Påmelding innen 3. juni: sandefjordgatabl@gmail.com eller i postkassen v/4M.

Fasadeoppussing i Voldsløkka Borettslag

Det er kommet flere henvendelser fra beboere vedrørende Voldsløkka borettslag sin fasadeoppussing. Det gjelder både beboere som har fått sine balkonger nedstøvet og bekymringer rundt asbest. Problemet er tatt opp med Voldsløkka Borettslag, som igjen har tatt dette opp med sin entreprenør. Entreprenøren har sendt følgende informasjon om de videre arbeidene:

"Det støvet som beboerne opplever nå er etter nedhugging av eksisterende puss på frontfasaden. Dette er IKKE asbest. Vi har ikke begynt asbest arbeidene enda.

Kort fortalt vil arbeidene på frontfasadene i borettslaget være nedhugging av eksisterende puss, utbedring av underlag samt ny puss. Ny overflatebehandling av balkonger. Disse arbeidene vil føre til noe støv og støy (spesielt da under nedhugging).

På bakveggene og gavlveggene er det eternittplater som inneholder asbest. Disse vil bli fjernet etter gjeldene forskrifter og regler. De blir tatt ned hele og pakket inn i plast på stillaset før de blir fraktet ned i heis også kastet i egen, lukket container. Disse veggene skal etter fjerning av eternittplater, etterisoleres og pusses.

Vindusutskifting og andre arbeider vil ikke påvirke dere i noen særlig grad."

Entreprenøren har også informert om planlagt fremdrift, men disse tidspunktene kan bli endret:

Kongsvingergata 1 a-d:

Start fasadearbeider: Uke 16. Ferdig fasadearbeider: Uke 33. Ferdig vinduer: Uke 43.

Stavangergata 1-5:

Start fasadearbeider: Uke 17. Ferdig fasadearbeider: Uke 35. Ferdig vinduer: Uke 45.

Mogata 2-4:

Start fasadearbeider: Uke 21. Ferdig fasadearbeider: Uke 46. Ferdig vinduer: Uke 49.

Uelandsgata 69-77:

Start fasadearbeider: Uke 30. Ferdig fasadearbeider: Uke 48.

At en nabo pusser opp fasaden vil nødvendigvis medføre både støy og ulemper, men innenfor rimelighetens grenser er dette noe vi må leve med. Hvis noen beboere mener de blir påvirket urimelig mye kan de sende e-post til styret, som igjen vil varsle borettslaget og entreprenøren.

Balkonggruppa søker medlemmer

Borettslaget hadde et møte i februar 2016 vedrørende balkongprosjektet og noe ble tatt på beboermøtet etter årets generalforsamling. Vi søker fremdeles medlemmer til balkonggruppen. Prosjektet har engasjert mange, men vi har pr. i dag kun to frivillige i balkonggruppen. Vi trenger derfor et par beboere til som vil være med i prosessen videre. Den største delen av jobben er allerede gjort gjennom forrige søknadsrunde. Hvis ingen melder seg kan prosessen forsinkes eller i verste fall stoppe opp. Dette er en sosial og lærerik erfaring og vi oppfordrer de som har engasjert seg, og de som er positive til prosjektet, å melde seg til styret pr. e-post eller post snarest mulig.

Vinduer

En beboer tok opp et problem med råte i vinduer på årets generalforsamling. Styret ønsker å redegjøre for om dette er et generelt problem, men på grunn av kostnader knyttet til en felles gjennomgang, oppfordrer vi heller beboere på nåværende tidspunkt å meddele styret dersom man finner råte eller lignede skader av vesentlig betydning.

Maling av trapper

Det har blitt utført malearbeider i trappeoppgangene våre, noe som viste seg å være en utfordrende prosess. Det er blitt malt i flere omganger, da resultatet ikke har vært tilfredsstillende. Styret har jobbet tett med firmaet og fulgt opp jobben fortløpende. Styret er fremdeles ikke tilfreds med jobben som er gjort og følger opp dette videre.

Fellesarealer

Fellesarealer i et borettslag omfatter arealer både inne og ute, som f.eks. oppganger, fellesvaskeri og boltreplassen ute. For å bevare trivsel både ute og inne må alle bidra. Det oppdages stadig søppel, møbler og annet skrot som er blitt dumpet i fellesarealene i kjellere og loft. Dette merkes tydelig etter beboere flytter inn og ut. Vi ber beboere om å ta ansvar for å kvitte seg med slikt på riktig måte, og ikke forsøple fellesarealene våre. Sko, søppel o.l. skal

ikke oppbevares i trappeoppgangene. Til de med små barn har vi en oppfordring; når dagen er omme, rydd unna leker på gårdsplassen. Dette vil både se penere ut og det er viktig med fri ferdsel ved brann, behov for sykebil eller lignede. Til beboere som ved behov kjører bilen inn i bakgården; pass på å ikke blokkere veien, det skal alltid kunne komme et utrykningskjøretøy forbi! Kjør heller ikke inn på plenen da dette gjentagende skader plenen. Snus og sigarettsneiper har ingen ting på bakken å gjøre, hverken ute eller inne.

Brannvarslingsanlegg

Minner om at alle beboere skal ha mottatt bruksanvisning for det nye brannvarslingsanlegget, og vi ber derfor alle om å lese gjennom denne, slik at man vet hva man skal gjøre dersom alarmen går.

Facebook-gruppen

Vi minner om at styret ikke har svarplikt her. Er det noe viktig styret bør vite om, så send en e-post til oss. Innlegg og kommentarer med upassende og/eller støtende innhold tolereres ikke, og fører til utestengelse. Gruppen er ikke ment som et diskusjonsforum for negative tanker og meninger.

Uvedkommende/Callinganlegg/Nøkkelbestilling

Etter flere henvendelser fra 4N-oppgangen om en uvedkommen/ukjent, og mistanke om nøkler på avveie, ble alle blå brikkenøkler i denne oppgangen byttet ut. Bli kjent med oppgangen din – pass på hvem du slipper inn – gi beskjed ved tap av nøkler! Send en mail til styret dersom du mangler blå brikke til callinganlegget. Beboer må selv betale for kostnader knyttet til bestilling av blå brikker.

Send en mail merket "Navn ringeklokke" til styret dersom du er nyinnflyttet og ikke har riktig navn på callinganlegget. Oppgi hvor du bor, hva som står på ringeklokken fra før, og hva du vil skal stå der nå. Send også mail til styret ved feil på callinganlegget. Dette er også en sak som følges opp av styret.

Dersom du trenger ny nøkkel til oppgangen din, må du sende en mail til styret med nummeret som står bakpå oppgangsnøkkelen for å få bestilt ny. Styret vil da bestille ny nøkkel, og faktura sendes til beboer.

Husordensregler

Vi viser til husordensreglene som ligger ute på hjemmesiden vår. Disse er noe utdatert, da de er fra byggeåret 1940. Allikevel gjelder det meste ennå. Husk på:

 Det skal være ro i leiligheter og uteareal mellom 22.00 og 06.00.

 Ikke kast mat ut av vinduene da dette trekker rotter til eiendommen.

 Ikke fyll søppeldunkene for fulle, slik at fugler kan forsyne seg. Er de fulle, må du vente med å kaste søppelet til dunkene er blitt tømt (restavfall tømmes man, ons, fre).

 I papp- og papirdunkene er det KUN dette som skal kastes. Isopor, plast o.l. som ofte følger med i pappeskene når man har kjøpt nye møbler osv. skal kastes i restavfall-dunkene, og ikke sammen med pappen. Det er også hyggelig om man flatpakker pappeskene slik at det blir plass til mest mulig papp og papir!

 Sigarettsneiper skal IKKE kastes på bakken i bakgårdene, rydd opp etter deg!

Fellesvaskeriene

Vi gjør oppmerksom på at påfyllingskortene for tørketromler har ny pris. Nye kort koster 400,-, da er det inkludert et depositum på 50,-. Dersom du leverer inn et tomt kort når du kjøper nytt, vil nytt kort koste 350,-. Kortene har verdi 350,-. Kort kan kjøpes hos Ragnar i Sagene Bokstue og må betales kontant. Mange av de tidligere innleverte kortene har chipfeil og virker derfor ikke lenger. Dette kan skyldes at kortene blir fjernet fra kortautomaten før beløpet fra tørkingen er blitt trukket. Vi ber derfor alle om å se til at beløpet trekkes før man fjerner kortet fra maskinen.

Da det er registrert flere episoder der beboere ikke følger reglene for fellesvaskeriene, vil vi minne dere på noen av disse (se også opphengte lapper i vaskeriene):

- Du må reservere tid! Dette gjøres ved å benytte låstavlene i vaskeriene. Unntak er dersom maskinene ikke er i bruk når det er gått 2 timer etter noens reserverte starttid. Da kan du sette på en vask selv om du ikke har reservert tid tidligere. Men pass da på at din klesvask og klestørk er ferdig og fjernet før neste reserverte tid starter!

- Hent klærne dine med en gang de er tørre, ikke la dem henge i flere dager. Slik vil flere beboere få brukt tørkeskapene.

- Tørkeskapene skal alltid være dyttet helt inn. Ellers slipper varmen ut! Åpne tørkeskap vil resultere i høyere strømregninger og fyringskostnader.

- Vaskeriene kan ikke brukes etter kl. 22.00 på hverdager. Da skrus maskinene av, med hensyn til beboere mtp. støy. Pass på at klesvasken er avsluttet og maskinen åpnet før dette klokkeslettet, ellers vil du ikke få åpnet døren.

- Rydd etter deg. Klær som ligger og slenger i lang tid vil bli kastet, og vaskeriene skal ikke brukes til oppbevaring. Hver og én beboer må hjelpe til med å holde det ryddig. - Ta hensyn! Ikke stjel andre beboeres vasketider. Din klesvask er ikke viktigere enn andres, planlegg god tid i forveien.

Kontaktinfo til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Man kan ikke sende sms til dette nummeret. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 15.30 skal man ta kontakt med Bygårdsservice på telefon 90 52 06 31. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.