Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 9 jun 2016

Nyhetsbrev Mai 2015

Nytt i Sandefjordgata Borettslag - Mai 2015

Velkommen til alle nye beboere! Under følger aktuelle saker i borettslaget.

Nytt styre 2015

Styrets sammensetning etter generalforsamlingen 23/4:

Styreleder: Anders Haga 4N

Styremedlem: Bjørn Leander 4N

Styremedlem: Torgeir Hågensen 4H

Styremedlem: Kjersti Brynildsrud 6A

Dugnad

På generalforsamlingen ble det valgt ny dugnadkomité, som består av 5 beboere. Disse er nå godt i gang med å planlegge dugnaden, som vil bli avholdt søndag 31.mai kl. 11.00. Pga innkjøp av mat og drikke, vil vi gjerne at dem som vil delta på dugnaden sender mail til styret om at de kommer og hvor mange de blir. Dette må gjøres senest fredag 29.mai.

17.mai-feiring

Det blir som vanlig 17.mai-feiring sammen med Voldsløkka brl. Dette blir i bakgården i nr 4. Alle som vil får være med på dette! Vi kommer tilbake til tidspunkt senere.

Ny vaktmester

Som nevnt på generalforsamlingen, har vi hatt endel trøbbel med oppfølging og kommunikasjon med Vaktmester Andersen, og har derfor valgt å bytte leverandør av vaktmestertjenester. Styret har signert kontrakt med Bygårdsservice, som gjelder fra 1/5. Vi har mottatt gode referanser på dette firmaet, som har mange store borettslag blant sine kunder. De tilbyr flere tjenester enn vi har hatt inkludert tidligere, f.eks. hekkeklipping som vi har leid eksterne firmaer for å få gjort.

Lamper i oppganger

Samtlige lamper i oppgangene skal byttes ut med nye LED-lamper, da de eksisterende lampene har nådd sin levetid og er modne for utskiftning. Lamper i kjellere vil også bli byttet ut.

Brannvarslingsanlegg

Styret har vedtatt å installere et felles brannvarslingsanlegg i borettslaget. Vi har funnet leverandør og er nå i planleggingsfasen. Ifm installering må installatører komme inn i hver enkelt leilighet, tider for dette vil vi sende ut når det er klart. Mer info kommer.

Callinganlegg/Nøkkelbestilling

Send en mail til styret dersom du mangler blå brikke til callinganlegget. Beboer må selv betale for kostnader knyttet til bestilling av blå brikker.

Send en mail merket "Navn ringeklokke" til styret dersom du er nyinnflyttet og ikke har riktig navn på callinganlegget. Oppgi hvor du bor, hva som står på ringeklokken fra før, og hva du vil skal stå der nå.

Dersom du trenger ny nøkkel til oppgangen din, må du sende en mail til styret med nummeret som står bakpå oppgangsnøkkelen for å få bestilt ny. Styret vil da bestille ny nøkkel, og faktura sendes til beboer.

Balkongprosjektet

Etter avslaget på søknaden vår om balkonger, har vi sendt inn klage på avslaget. Denne ligger nå hos Fylkesmannen, og iom at de ikke har noen svarfrist, må vi kun vente tålmodig på tilbakemelding. Mer info følger når vi mottar svar fra Fylkesmannen. Fremgang i prosjektet kan følges på Saksinnsyn-sidene på pbe.no.

Fellesarealer

Det oppdages stadig søppel, møbler og annet skrot som er blitt dumpet i fellesarealene i kjellere og loft. Vi ber beboere om å ta ansvar for å kvitte seg med slikt på riktig måte, og ikke forsøple fellesarealene våre.

Husordensregler

Vi viser til husordensreglene som ligger ute på hjemmesiden vår. Disse er noe utdatert, da de er fra byggeåret 1940. Allikevel gjelder det meste ennå. Husk på:

Det skal være ro i leiligheter og uteareal mellom 22.00 og 06.00.

Ikke kast mat ut av vinduene da dette trekker rotter til eiendommen.

Ikke fyll søppeldunkene for fulle, slik at fugler kan forsyne seg. Er de fulle, må du vente med å kaste søppelet til dunkene er blitt tømt (restavfall tømmes man, ons, fre).

I papp- og papirdunkene er det KUN dette som skal kastes. Isopor, plast o.l. som ofte følger med i pappeskene når man har kjøpt nye møbler osv. skal kastes i restavfall-dunkene, og ikke sammen med pappen. Det er også hyggelig om man flatpakker pappeskene slik at det blir plass til mest mulig papp og papir!

Sigarettsneiper skal IKKE kastes på bakken i bakgårdene, rydd opp etter deg!

Fellesvaskeriene

Da det er registrert flere episoder der beboere ikke følger reglene for fellesvaskeriene, vil vi minne dere på noen av disse (se også opphengte lapper i vaskeriene):

- Du må reservere tid! Dette gjøres ved å benytte låstavlene i vaskeriene. Unntak er dersom maskinene ikke er i bruk når det er gått 2 timer etter noens reserverte starttid. Da kan du sette på en vask selv om du ikke har reservert tid tidligere. Men pass da på at din klesvask er ferdig og fjernet før neste reserverte tid starter!

- Hent klærne dine med en gang de er tørre, ikke la dem henge i flere dager. Da vil flere beboere få brukt tørkeskapene.

- Tørkeskapene skal alltid være dyttet helt inn. Ellers slipper varmen ut! Åpne tørkeskap vil resultere i høyere strømregninger og fyringskostnader.

- Vaskeriene kan ikke brukes etter kl. 22.00 på hverdager. Da skrus maskinene av, med hensyn til beboere mtp. støy. Pass på at klesvasken er avsluttet og maskinen åpnet før dette klokkeslettet, ellers vil du ikke få åpnet døren.

- Rydd etter deg. Klær som ligger og slenger i lang tid vil bli kastet, og vaskeriene skal ikke brukes til oppbevaring. Hver og én beboer må hjelpe til med å holde det ryddig.

- Ta hensyn! Ikke stjel andre beboeres vasketider. Din klesvask er ikke viktigere enn andres, planlegg god tid i forveien.

Facebook-gruppen

Vi minner om at styret ikke har svarplikt her. Er det noe viktig styret bør vite om, så send en e-post til oss.

Port i bakgård 4

Det er viktig at porten ved inngang til bakgård i nummer 4 blir lukket ordentlig igjen, selv på tider av døgnet da barn ikke leker i bakgården. Dette fordi porten står og slamrer og forstyrrer beboere i nærheten av denne.

Telefonnummer til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 15.30 skal man ta kontakt med Bygårdsservice på telefon 90 52 06 31. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Vennlig hilsen

Styret