3 jun 2019

Nyhetsbrev Juni 2019

Nytt i Sandefjordgata borettslag juni 2019

Balkongprosjektet - Prosessen videre og kostnadsfordeling

Tilleggssøknaden om balkonger i 1. etasje er avslått. Da er det den allerede godkjente søknaden om å etablere 47 nye balkonger, og utskifting av dagens eksisterende 43 balkonger som skal vurderes videre. Neste steg nå er å avklare kostnadsfordeling.

Etter generalforsamlingen i april var det endel prat om kostnadsfordeling ifm balkongprosjektet. På dette området er jussen ikke helt lett. Utgangspunktet er at alle kostnader fordeles på alle andelseiere etter den eksisterende fordelingsnøkkelen som også ligger til grunn for felleskostnader. Men så er det ikke alltid slik alle kostnader skal fordeles. Det finnes unntak. Dette er regulert i borettslagsloven, men er en komplisert regulering.

Det som nå må utredes og vurderes er hvordan kostnadene med balkongprosjeket skal fordeles. Dersom vinduer og fasade skal rehabiliteres samtidig, vil den delen av kostnadene fordeles på alle. Spørsmålet er den delen av kostnadene som kun gjelder balkongene. Når det gjelder de som får helt ny balkong, så er det styrets foreløpige vurdering at da kommer borettslagslovens unntak til anvendelse slik at de må dekke kostnadene selv. Vanskeligere er for de som allerede har balkong, og skal få disse rehabilitert/byttet ut. For disse balkongene er det tale om vedlikehold, som i utgangspunktet alle må være med å dekke kostnadene for, siden dette er å regne som en del av fasaden. Men styret er veldig usikre på dette. Styret har også hørt at de leilighetene som har balkong har en høyere felleskostnad, og dermed i alle år har betalt ekstra nettopp for dette. Men det jobber styret med finne ut av om stemmer. 

Fordi dette er vanskelig juss, og fordi det er mange og sterke meninger om dette, kommer styret til å bestille en uavhengig juridisk utredning fra en advokat i OBOS, om hvordan kostnadene for prosjektet skal fordeles korrekt juridisk. 

Når denne juridiske utredningen foreligger, vil styret vurdere hva som skal gjøres videre. Det vil med all sannsynlighet være påkrevet med en ny generalforsamling, uansett alternativ. Det er også gode grunner for at hele spørsmålet om balkongprosjektet må til full ny avstemning. Det er nå gått lang tid – nesten 6 år – siden det opprinnelige vedtaket, og forutsetningene er ganske endret. Det er nå tale om totalt 90 balkonger, mot de 126 det opprinnelig ble fremlagt forslag om. Balkongene blir mindre enn det som opprinnelig ble skissert, og kostnadene betydelig høyere. Alt dette kommer styret tilbake til.

Ombygging – vannpumper  

På generalforsamlingen i april ble det besluttet å godta bruk av vannpumper ved ombygging i egen leilighet. Det ble samtidig besluttet at dette skal underlegges streng kontroll, for å sikre at det ikke oppstår skader.

Ved ombygging (typisk flytting av kjøkken) gjelder det allerede et krav til først å søke styret om tillatelse. Med tillatelsen må man da legge en beskrivelse og tegninger av hva man ønsker å utføre, samt en bekreftelse fra godkjent håndverker på at de vil utføre arbeidet fagmessig og forskriftsmessig. Det må vedlegges bekreftelse fra hver håndverker i de ulike fag. Hvis det er tale om både rørarbeider og EL-arbeider, må det altså vedlegges bekreftelse fra både rørlegger og elektriker.

Fra nå kreves det at godkjent rørlegger også bekrefter at det skal brukes vannpumper av god kvalitet, som installeres korrekt og at vannpumpen blir vedlikeholdt. Vannpumpen skal navngis konkret, og det skal beskrives hvor ofte den skal ha service. Fremgangsmåte om dette vil bli lagt ut på borettslagets nettsider. De som har vannpumpe er forpliktet til å ha service på denne så ofte som produsenten anbefaler.

Når styret er så strenge på slik dokumentasjon, er det kun for å sikre at borettslagets felles infrastruktur og naboer ikke blir negativt påvirket av at noen pusser opp eller bygger om i sin egen leilighet.

Barn og leker ute

Barna leker i bakgårdene, og det er selvsagt bare hyggelig. Men vi ber om at foreldre rydder opp etter dem. Ikke sett lekebiler, sparkesykler o.l. fra dere når dere går inn. Slikt skal tas inn, og må eventuelt oppbevares i boden. Noen liker også å tegne med fargekritt på asfalten, og det er også bare moro. Regnet skyller det bort. Men noen ganger blir det litt mye, og blir liggende i store klaser, som folk tråkker i og trekker med seg inn. Vi ber foreldre passe på. 

Hold ytterdørene lukket

Det er snart sommer og varmt, men styret vil minne om at det er viktig å ikke forlate ytterdørene åpne. Det observeres til stadighet at ytterdørene er satt opp, og står åpne for enhver å spasere inn i. Dette er å invitere til innbrudd og at fremmede tar seg inn. Hvis ytterdøren stå åpen skal du selv være ved døren hele tiden, så du ser alle som går inn.