Endret: 13 aug 2017     Opprettet: 13 jul 2014

Nyhetsbrev Juli 2014

Nytt i Sandefjordgata Borettslag

Sommer 2014

Det har vært mye ut- og innflytting hos oss de siste månedene, og vi vil derfor ønske alle nye beboere velkommen til oss! Under følger aktuelle saker i borettslaget.

Callinganlegg

Vi har opplevd tidvise problemer med callinganlegget, bl.a. med at døren ikke åpnes når det ringer på. Vi har vært i kontakt med Dasic som var leverandør av dørtelefonene, og blitt fortalt at problemene skyldes programvaren, som det snart skal komme en oppdatering av. Ifølge Dasic vil dette løse problemene, men vi har ikke fått info om når programvaren vil være klar. Mer info kommer når vi vet mer om dette. Det vil bli sendt ut en ny spørreundersøkelse vedrørende anlegget når programvaren er oppdatert, og systemet forhåpentligvis fungerer bedre.

Send en mail til styret dersom du mangler blå brikke til callinganlegget.

Pga problemer med installering av programverktøyet som kreves for endring av navn på callinganlegget, har vi ikke fått hjulpet beboere med dette på en god stund. Derfor er det sikkert flere som har feil navn på sin ringeklokke. Send en mail merket "Navn ringeklokke" til styret dersom dette gjelder deg. Oppgi hvor du bor, hva som står på ringeklokken fra før, og hva du vil skal stå der nå. Vi vil samle opp alle henvendelser og utføre endringene etter ferien.

Balkongprosjektet

Eget infoskriv om status i balkongprosjektet vil bli sendt ut i begynnelsen av neste uke.

Husordensregler

Vi viser til husordensreglene som ligger ute på hjemmesiden vår. Disse er noe utdatert, da de er fra byggeåret 1940. Allikevel gjelder det meste ennå. Husk på:

Det skal være ro i leiligheter og uteareal mellom 22.00 og 06.00.

Ikke kast mat ut av vinduene da dette trekker rotter til eiendommen.

Ikke fyll søppeldunkene for fulle, slik at fugler kan forsyne seg. Er de fulle, må du vente med å kaste søppelet til dunkene er blitt tømt.

I papp- og papirdunkene er det KUN dette som skal kastes. Isopor, plast o.l. som ofte følger med i pappeskene når man har kjøpt nye møbler osv. skal kastes i restavfall-dunkene, og ikke sammen med pappen. Det er også hyggelig om man flatpakker pappeskene slik at det blir plass til mest mulig papp og papir!

Rydd og rengjør grillområde og grillene dersom du bruker disse. Da blir det mye hyggeligere for nestemann å grille.

Sigarettsneiper skal IKKE kastes på bakken i bakgårdene, rydd opp etter deg!

Hekker

Disse ble klippet for noen uker siden. Noen beboere reagerte på at de var klippet så mye. Dette ble gjort for å begrense soppangrep, og det vil bli utført en grov beskjæring igjen til høsten.

Varmtvann

Etter spørreundersøkelsen som ble sendt ut i april, har vi sett at noen beboere opplever varierende varmtvannsmengde i perioder. Styret har derfor bestemt å ta en runde med entreprenøren fra ombyggingen til fjernvarme. Entreprenør mener problemene kan skyldes feil på blandebatteri hos én eller flere beboere. På bakgrunn av resultatene i spørreundersøkelsen vil vi derfor ta en befaring i oppgang 6B. Dette vil skje i uke 33, og samtlige beboere i denne oppgangen må være hjemme i et visst tidsrom, da rørlegger må inn og sjekke blandebatteriene. Forslag til tidspunkt for dette kommer til beboere i 6B.

Sykler

Sykler skal enten stå ute, i egen bod, under trappen i kjelleren, eller i område i trappeoppgang anvist av styret. Sistnevnte gjelder oppgang 6A. Sykler som står i fellesarealer inne og ute skal merkes med egne klistrelapper som nå er hengt opp i hver oppgang. Dersom det blir tomt, si ifra til styret. Sykler uten lapp merket Sandefjordgata Brl vil bli klippet og flyttet til fyrrommet. Styret tar ikke ansvar for sykler som blir fjernet og låser som blir klipt pga manglende merking. Det vil bli gitt god tid til å få merket syklene, og det vil bli varslet før sykler fjernes.

Telefonnummer til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 15.30 skal man ta kontakt med Vaktmester Andersen på telefon 22 38 92 92. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Håper dere får noen herlige feriedager i solen, god sommer!

Vennlig hilsen

Styret