8 jan 2021

Nyhetsbrev Januar 2021

Nytt og aktuelt i Sandefjordgata Borettslag januar 2021

Vil du delta i styrearbeid?

I år er det ingen valgkomite, og styret er avhengig av at beboere som ønsker å delta i styrearbeidet neste år melder sin interesse. Det planlegges generalforsamling i april, og da skal det velges nye medlemmer til styret. Styret består av fire personer, én styreleder og tre styremedlemmer. Pluss to vara-medlemmer. Til valg på årets generalforsamling er plassene:

·       Styreleder (1 år)

·       Styremedlem (2 år)

·       Styremedlem (2 år)

·       Vara-medlem (1 år)

·       Vara-medlem (1 år)

Hvis man har tanker rundt hvordan borettslaget bør driftes eller tiltak som bør gjøres, er det å sitte i styret den beste måten å påvirke på. Styrearbeid er moro, lærerikt og gir en nyttig og etterspurt erfaring. Til orientering har dagens styreleder nå flyttet fra borettslaget og kommer ikke til å stille til gjenvalg.

De som er interessert i å stille til valg kan sende en e-post til styret på sandefjordgatabl@gmail.com. Fint om du forteller hvilken plass du ønsker å stille til, litt om deg selv, og eventuelt din motivasjon for å stille til valg.

Generalforsamling 2021

Hold av datoen: årets generalforsamling planlegges 8. april 2021, etter arbeidstid.

Om det er mulig å gjennomføre generalforsamlingen helt eller delvis fysisk på «gamle måten», avhenger av den rådende smittesituasjonen, og er noe som må avventes til det nærmer seg. Sikkerhet og helse kommer først.

Hvis det er nødvendig å avholde generalforsamlingen digitalt, helt eller delvis, vil styret i samråd med OBOS vurdere hvilke tekniske løsninger som er de mest hensiktsmessige og komme tilbake med informasjon om dette.

Det kommer egen e-post med frist og informasjon for å melde saker man ønsker skal behandles på generalforsamlingen. Fristen blir 8. mars.

Innkalling til generalforsamling og annen viktig informasjon fra OBOS er det ønskelig at skal skje digitalt. Det sparer masse penger og tid. Dersom du ikke allerede har samtykket i å motta slik informasjon digitalt, vil styret oppfordre til at alle sørger for dette. Dette kan enkelt gjøres på «min side» på Vibbo (se neste sak). Eller på https://www.obos.no/privat/logg-inn-privat/logg-inn-min-side-medlemskap

Vibbo

Vibbo er en portal for drift og kommunikasjon i OBOS sine borettslag. Det er veldig brukervennlig og oversiktlig, og hver enkelt andelseier i borettslaget kan lett gå inn på «sin» side. Både på nett (vibbo.no) og på app på smart-telefon.

Inne på borettslaget sin Vibbo-side, som er den du automatisk kommer til, vil du finne mye nyttig informasjon. Der kan man også kommunisere med styret, og styret kan gi meldinger til andelseierne. En del, men ikke all, informasjon fra borettslagets hjemmeside er allerede lagt ut, og mer vil komme.

Styret arbeider med å digitalisere og effektivisere dialogen med og mellom beboere. Derfor tar borettslaget fra 1. februar 2021 i bruk Vibbo som kanal for å informere og kommunisere med andelseierne. En kort periode vil styret samtidig drifte borettslagets hjemmeside og benytte dagens e-postadresse, men dette vil bli faset ut og kun Vibbo vil bli brukt i fremtiden.

Styret anbefaler alle å logge inn på Vibbo og bli kjent med portalen.

OBOS-nøkkel

Som varslet i forrige nyhetsbrev har styret valgt å installere OBOS-nøkkelen. Som kjent har vi gjennom flere år hatt store problemer med calling-anlegget vårt der styret har sett på ulike løsninger. Disse har vist seg både dyre og arbeidskrevende og borettslaget var derfor tidlig i dialog for å se på OBOS – nøkkelen som et alternativ/supplement. Tidlig inngrep medførte at vi fikk installasjonen gratis og vi har nå forhåpninger til at denne løsningen vil være et framtidsrettet og godt verktøy for alle i borettslaget.

OBOS-nøkkelen er kort sagt en digital nøkkel til ytterdøren i din oppgang, som styres med telefonen. Med OBOS-nøkkel kan du sende både tidsbegrensede og varige nøkler til familie, venner, en håndverker eller postbud som skal innom.

OBOS-nøkkelen er nå installert, og gjennomgår en kort prøvedrift. Målet er at den er operativ og klar for alle å ta i bruk 1. februar 2021. Mer informasjon vil da følge.

Sagene bokstue – ny driver

Som mange kjenner til så gikk Ragnar Navestad dessverre bort i august i fjor. Han hadde da drevet Sagene bokstue, som leide lokaler i borettslaget, i mange år og var en kjent og kjær person i nabolaget.

Etter en lengre prosess har styret gleden av å informere om at Ragnars venn, Nils Sørgaard, skal fortsette å drifte bruktbokhandel i lokalene videre. Nils overtar lokalene og noe av interiøret som var der, men skal rydde og innrede lokalene på nytt og drifte egen butikk i eget navn. Styret er veldig fornøyd med at den gode arven etter Ragnar videreføres. Vi ønsker Nils lykke til med ny butikk, og oppfordrer alle til å gå innom når butikken er klar for besøk.

Ledige leielokaler fra april

Et annet av borettslagets næringslokaler som leies ut blir ledig fra april i år. Det er lokalene som i dag leies av Sagene Fysioterapi. Lokalene består av to hovedrom, pluss et lite bakrom og et lite toalett. Tilsammen ca 45 kvm. Dagens leietaker har vært der i litt under 1,5 år, og flytter fordi han slår seg sammen med noen andre i større lokaler. Før han overtok ble det gjort en overflate-oppussing.

Dersom dere - eller noen dere kjenner - er interessert i å se på lokalene med tanke på å leie dem, så gi beskjed til styret.

Dugnad

Det planlegges tentativ vårdugnad onsdag 28. april, etter arbeidstid. Dette er selvsagt avhengig av smittesituasjonen i samfunnet og at slik dugnad kan gjennomføres trygt og forsvarlig. Mer informasjon vil komme.