10 feb 2019

Nyhetsbrev Februar 2019

Nytt i Sandefjordgata borettslag Februar 2019

Forbudt å parkere i bakgårdene

Det er forbudt å parkere i bakgårdene. Dette gjelder absolutt, selv om det bare er for en kort stund, selv om man skal laste noe tungt eller bare skal et lite ærend. Det gjelder også om man får besøk av håndverkere.

Kun i de tilfellene styret etter søknad har gitt skriftlig tillatelse, kan man sette bil i bakgården. Og da bare for den perioden det er gitt tillatelse for, og bilen må da settes slik at store biler kan passere og med en lapp med navn og nummer i frontruten. Husk å sende søknad god tid i forveien, så styret rekker å behandle den.

Styret har til nå strukket seg langt for å gi en advarsel før vi bestiller tauing. Det vil ikke skje videre. Nå vil tauing bli bestilt uten noen advarsel.

Balkongprosjektet og vinduer

I forrige nyhetsbrev ble det informert om at søknaden til kommunen er godkjent. Innvilgelse av søknaden fra kommunen var bare første steg på en lang prosess (selv om dette første steget tok lang tid). Neste steg nå er å vurdere om balkongprosjektet overhodet kan og bør realiseres, både teknisk og økonomisk, herunder på hvilke vilkår. Til dette er OPAK engasjert, og de er siden desember i gang med oppdraget. Det er ikke satt noen endelig frist, da omfanget av kartleggingen er usikker, men OPAK har sagt at deres rapport kan komme i februar.

Det OPAK særlig skal vurdere er om alle de omsøkte balkonger (både nye og utskifting av eksisterende) kan gjennomføres, rent teknisk, herunder med forslag til innfestingsmetode. Videre hvordan det teknisk kan løses med å etablere nye åpninger og balkongdører i leilighetene der det er søkt om nye balkonger. Dessuten å utarbeide et budsjett for dette.

Videre inneholder generalforsamlingsvedtaket fra 2013 om balkongprosjektet en passus om «…samtidig gjennomføre nødvendig fasaderehabilitering i forbindelse med dette…». OPAK skal komme med en anbefaling på hva nærmere som kan og bør utføres ifm slik fasaderehabilitering, og budsjett for dette.

Endelig har OPAK fått et tilleggsoppdrag, og det er å vurdere om det i forbindelse med et eventuelt balkongprosjekt er hensiktsmessig å også bytte ut vinduene i borettslaget, og eventuelt utarbeide et budsjett for dette.

Når styret har mottatt OPAKs rapport, vil prosessen videre bli vurdert derfra. Generalforsamlingsvedtaket fra 2013 innebærer en øvre ramme på 21 millioner kroner. Dersom det nå viser seg at prosjektet innebærer større kostnader enn dette, må generalforsamlingen eventuelt gi en tilleggsbevilgning.

Styret har i samarbeid med Balkongteam, som utarbeidet søknaden som ble godkjent høsten 2018, sendt inn en tilleggssøknad om å også bygge balkonger til leiligheter i 1. etasje. Dette fordi vi ønsker at flest mulig skal få balkong, og Balkongteam og deres rådgivende arkitektfirma mente det var gode muligheter for dette, så lenge balkongene er inn mot bakgården. Unntaket er de leilighetene som ville fått balkong rett ved siden av en inngangsdør. 

Tilleggssøknaden er sendt inn og kan ses på plan- og bygningsetatens hjemmesider:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201803195

Fare for istapper

Alle beboere må være påpasselige og oppmerksomme på istapper.

Borettslaget har varmekabler i takrennene som skal forhindre istapper. Men under visse værforhold, med mye snø og vekslende temperaturer, klarer ikke varmekablene ta unna istappene. Når dette oppdages blir det bestilt fjerning så fort som mulig. Men istapper kan dannes raskt, og alle beboere bes være oppmerksomme og passe på.

Si gjerne fra til styret hvis dere observerer istapper som kan være farlige, så vi får bestilt fjerning.

Generalforsamling til våren

Som vanlig blir generalforsamlingen avholdt i Sagene samfunnshus, i år på kvelden 4. april.

Det vil på vanlig måte bli sendt formell innkalling med agenda mv i tråd med vedtekter og borettslagsloven, men for at flest mulig skal kunne forberede seg og delta, varsles det alt nå.

Dersom man ønsker en sak behandlet av generalforsamlingen, må det sendes inn til styret på forhånd. Informasjon om dette (hvor og når forslag skal innleveres) vil bli sendt ut i god tid før generalforsamlingen.

Dersom noen ønsker å stille til noen verv, eller har spørsmål rundt dette, kan man sende en e-post til styret, som vil videreformidle henvendelsen til valgkomiteen.

Gjenstander i fellesarealene

Det settes stadig igjen gjenstander i fellesarealene, særlig ulike ting i kjellergangene, men også kjelker og andre leker i oppgangene og utendørs. Dette er forbudt. Den som hensetter noe på denne måten må påregne at det kastes. Selv om det ikke er håndhevet så strengt før. Dersom det oppdages hvem som setter noe i fellesarealene, vil de fulle kostnader med bortkjøring bli belastet vedkommende leilighet på neste faktura.

Dette er et gjentakende problem, og påfører oss store kostnader med bortkjøring. Det er også en brannrisiko.