Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 9 jun 2016

Nyhetsbrev Februar 2016

Nytt i Sandefjordgata Borettslag - Februar 2016

Velkommen til alle nye beboere! Under følger aktuelle saker i borettslaget.

Forslag til Ordinær Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2016

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Sandefjordgata Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling:

4. mai 2016.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 8. mars 2016.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at

det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styreleder i Sandefjordgata Borettslag:

Anders Haga

Sandefjordgata 4 N

0464 Oslo

E-post:

sandefjordgatabl@gmail.com

Styret og balkonggruppa søker medlemmer

Vi søker nå etter nye mennesker til styret. Å sitte i styret er både lærerikt og hyggelig, og vi oppfordrer alle som kan tenke seg å være med på å bestemme hva som skal skje i borettslaget vårt å melde sin interesse til valgkomitéen. Lapper med kontaktinfo er hengt opp i samtlige oppganger.

Vi søker også etter medlemmer til balkonggruppa, interesse kan meldes på e-post til styret.

Beboermøte ifm balkongprosjektet

Det ble avholdt møte i Sagene Samfunnshus den 4.februar med info om balkongprosjektet. Det var dårlig oppmøte, hvilket kan tyde på at det ikke var så stor etterspørsel etter info i prosjektet, eller at datoen passet for få av beboerne. Det ble gitt generell info om saksgang, status og videre prosess, samt bestemt at det skal sendes ut en spørreundersøkelse på e-post til samtlige andelseiere. Denne vil bli sendt ut i nærmeste fremtid og vi ber alle om å svare på denne.

Maling av trapper

Det har blitt utført malearbeider i trappeoppgangene våre, noe som viste seg å være en utfordrende prosess. Det er blitt malt flere omganger, da resultatet ikke har vært tilfredsstillende. Styret har jobbet tett med firmaet, har fulgt opp jobben fortløpende og vi anser nå arbeidet som ferdig.

Fyring

Styret har justert fyringskurvene for å få riktig temperatur i leiligheter og for å spare fyringskostnader, da temperaturen tidligere år har vært høy. Vi håper beboere er fornøyde med temperaturen og med at vi sparer kostnader for borettslaget.

Brannvarslingsanlegg

Minner om at alle beboere skal ha mottatt bruksanvisning for det nye brannvarslingsanlegget, og vi ber derfor alle om å lese gjennom denne, slik at man vet hva man skal gjøre dersom alarmen går.

Facebook-gruppen

Vi minner om at styret ikke har svarplikt her. Er det noe viktig styret bør vite om, så send en e-post til oss. Innlegg og kommentarer med upassende og/eller støtende innhold tolereres ikke, og fører til utestengelse. Gruppen er ikke ment som et diskusjonsforum for negative tanker og meninger.

Callinganlegg/Nøkkelbestilling

Send en mail til styret dersom du mangler blå brikke til callinganlegget. Beboer må selv betale for kostnader knytt

et til bestilling av blå brikker.

Send en mail merket "Navn ringeklokke" til styret dersom du er nyinnflyttet og ikke har riktig navn på callinganlegget. Oppgi hvor du bor, hva som står på ringeklokken fra før, og hva du vil skal stå der nå.

Dersom du trenger ny nøkkel til oppgangen din, må du sende en mail til styret med nummeret som står bakpå oppgangsnøkkelen for å få bestilt ny. Styret vil da bestille ny nøkkel, og faktura sendes til beboer.

Fellesarealer

Det oppdages stadig søppel, møbler og annet skrot som er blitt dumpet i fellesarealene i kjellere og loft. Dette merkes tydelig etter beboere flytter inn og ut. Vi ber beboere om å ta ansvar for å kvitte seg med slikt på riktig måte, og ikke forsøple fellesarealene våre. Sko, søppel o.l. skal ikke oppbevares i trappeoppgangene.

Husordensregler

Vi viser til husordensreglene som ligger ute på hjemmesiden vår. Disse er noe utdatert, da de er fra byggeåret 1940. Allikevel gjelder det meste ennå. Husk på:

  • Det skal være ro i leiligheter og uteareal mellom 22.00 og 06.00.

  • Ikke kast mat ut av vinduene da dette trekker rotter til eiendommen.

  • Ikke fyll søppeldunkene for fulle, slik at fugler kan forsyne seg. Er de fulle, må du vente med å kaste søppelet til dunkene er blitt tømt (restavfall tømmes man, ons, fre).

  • I papp- og papirdunkene er det KUN dette som skal kastes. Isopor, plast o.l. som ofte følger med i pappeskene når man har kjøpt nye møbler osv. skal kastes i restavfall-dunkene, og ikke sammen med pappen. Det er også hyggelig om man flatpakker pappeskene slik at det blir plass til mest mulig papp og papir!

  • Sigarettsneiper skal IKKE kastes på bakken i bakgårdene, rydd opp etter deg!

Fellesvaskeriene

Vi gjør oppmerksom på at påfyllingskortene for tørketromler har ny pris. Nye kort koster 400,-, da er det inkludert et depositum på 50,-. Dersom du leverer inn et tomt kort når du kjøper nytt, vil nytt kort koste 350,-. Kortene har verdi 350,-. Kort kan kjøpes hos Ragnar i Sagene Bokstue og må betales kontant. Mange av de tidligere innleverte kortene har chipfeil og virker derfor ikke lenger. Dette kan skyldes at kortene blir fjernet fra kortautomaten før beløpet fra tørkingen er blitt trukket. Vi ber derfor alle om å se til at beløpet trekkes før man fjerner kortet fra maskinen.

Da det er registrert flere episoder der beboere ikke følger reglene for fellesvaskeriene, vil vi minne dere på noen av disse (se også opphengte lapper i vaskeriene):

- Du må reservere tid! Dette gjøres ved å benytte låstavlene i vaskeriene. Unntak er dersom maskinene ikke er i bruk når det er gått 2 timer etter noens reserverte starttid. Da kan du sette på en vask selv om du ikke har reservert tid tidligere. Men pass da på at din klesvask og klestørk er ferdig og fjernet før neste reserverte tid starter!

- Hent klærne dine med en gang de er tørre, ikke la dem henge i flere dager. Slik vil flere beboere få brukt tørkeskapene.

- Tørkeskapene skal alltid være dyttet helt inn. Ellers slipper varmen ut! Åpne tørkeskap vil resultere i høyere strømregninger og fyringskostnader.

- Vaskeriene kan ikke brukes etter kl. 22.00 på hverdager. Da skrus maskinene av, med hensyn til beboere mtp. støy. Pass på at klesvasken er avsluttet og maskinen åpnet før dette klokkeslettet, ellers vil du ikke få åpnet døren.

- Rydd etter deg. Klær som ligger og slenger i lang tid vil bli kastet, og vaskeriene skal ikke brukes til oppbevaring. Hver og én beboer må hjelpe til med å holde det ryddig.

- Ta hensyn! Ikke stjel andre beboeres vasketider. Din klesvask er ikke viktigere enn andres, planlegg god tid i forveien.

Telefonnummer til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 15.30 skal man ta kontakt med Bygårdsservice på telefon 90 52 06 31. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Vennlig hilsen

Styret