Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 3 feb 2015

Nyhetsbrev Februar 2015

Nytt i Sandefjordgata Borettslag

Februar 2015

Velkommen til alle nye beboere! Under følger aktuelle saker i borettslaget.

Ordinær generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamlingen i Sandefjordgata brl vil i år bli avholdt den 23. april kl. 18.00 i Kaysalen i Sagene Samfunnshus. Formell innkalling kommer til alle beboere nærmere dagen. I den forbindelse informerer vi om at beboere som ønsker å komme med forslag til saker som skal tas opp i forsamlingen og stemmes over, må sende inn dette til styret innen 1.mars. Det skal tydelig fremgå av forslaget hva som skal stemmes over, og vi ber om at forslagene settes opp på en ryddig måte slik at det går an å stemme JA eller NEI.

Det vil i år bli valg av styreleder og to styremedlemmer. Ole Kristian Fagersand går av som styremedlem. Robert Thorn går av som styreleder, men stiller til valg som styremedlem for 2 år. Bjørn Leander stiller til gjenvalg som styremedlem for 2 nye år, og Kjersti Brynildsrud ble i fjor valgt som styremedlem for 2 år, og fortsetter derfor til neste år.

Vi søker derfor i år etter:

1 styreleder for 1 år

Interesserte av denne stillingen som styreleder kan sende mail til Fanny Andersson i valgkomiteen, fanny.andersson@studmed.uio.no eller kontakte henne på tlf. 473 85 107 senest onsdag 25/2.

Callinganlegg

Vi opplever det slik at callinganlegget nå fungerer som det skal, og det er vi veldig glade for! Reaksjonstiden ble satt ned til minumum, hvilket betyr at døren åpnes med én gang man legger på brikken.

Send en mail til styret dersom du mangler blå brikke til callinganlegget. Beboere må selv betale for kostnader knyttet til bestilling av blå brikker.

Send en mail merket "Navn ringeklokke" til styret dersom du er nyinnflyttet og ikke har riktig navn på callinganlegget. Oppgi hvor du bor, hva som står på ringeklokken fra før, og hva du vil skal stå der nå.

Din kontaktinfo

Dersom du har endret telefonnummer eller e-postadresse den siste tiden, vennligst opplys styret om dette, da det er viktig at vi har riktig kontaktinfo på dere, slik at vi bl.a. får sendt ut nyhetsbrev og annen viktig info til dere alle sammen.

Balkongprosjektet

Eget infoskriv om status i balkongprosjektet ble sendt ut for et par uker siden, vi viser derfor til dette før vi har mer info å komme med.

Fellesarealer

Det oppdages stadig søppel, møbler og annet skrot som er blitt dumpet i fellesarealene i kjellere og loft. Vi ber beboere om å ta ansvar for å kvitte seg med slikt på riktig måte, og ikke forsøple fellesarealene våre.

Husordensregler

Vi viser til husordensreglene som ligger ute på hjemmesiden vår. Disse er noe utdatert, da de er fra byggeåret 1940. Allikevel gjelder det meste ennå. Husk på:

- Det skal være ro i leiligheter og uteareal mellom 22.00 og 06.00.

- Ikke kast mat ut av vinduene da dette trekker rotter til eiendommen.

- Ikke fyll søppeldunkene for fulle, slik at fugler kan forsyne seg. Er de fulle, må du vente med å kaste søppelet til dunkene er blitt tømt.

- I papp- og papirdunkene er det KUN dette som skal kastes. Isopor, plast o.l. som ofte følger med i pappeskene når man har kjøpt nye møbler osv. skal kastes i restavfall-dunkene, og ikke sammen med pappen. Det er også hyggelig om man flatpakker pappeskene slik at det blir plass til mest mulig papp og papir!

- Sigarettsneiper skal IKKE kastes på bakken i bakgårdene, rydd opp etter deg!

Juletrær

Vi har registrert at det er flere juletrær som er blitt dumpet i bakgårdene. Dette er veldig unødvendig, da Oslo Kommune henter juletrær gratis. Info om det finner man på nettsidene deres. Styret må nå betale vaktmester for å få fjernet disse. Ta ansvar og få ryddet dem vekk selv istedenfor å dumpe dem i fellesarealene våre.

Fellesvaskeriene

Da det er registrert flere episoder der beboere ikke følger reglene for fellesvaskeriene, vil vi minne dere på noen av disse (se også opphengte lapper i vaskeriene):

- Du må reservere tid! Dette gjøres ved å benytte låstavlene i vaskeriene. Unntak er dersom maskinene ikke er i bruk når det er gått 2 timer etter noens reserverte starttid. Da kan du sette på en vask selv om du ikke har reservert tid. Men pass på at din klesvask da er ferdig og fjernet før neste reserverte tid starter!

- Hent klærne dine med en gang de er tørre, ikke la dem henge i flere dager. Da vil flere beboere få brukt tørkeskapene.

- Tørkeskapene skal alltid være dyttet helt inn. Ellers slipper varmen ut! Åpne tørkeskap vil resultere i høyere strømregninger og fyringskostnader.

- Vaskeriene kan ikke brukes etter kl. 22.00. Da skrus maskinene av, med hensyn til beboerne mtp. støy. Pass på at klesvasken er avsluttet og maskinen åpnet før dette klokkeslettet, ellers vil du ikke få åpnet døren.

- Rydd etter deg. Klær som ligger og slenger i lang tid vil bli kastet, og vaskeriene skal ikke brukes til oppbevaring. Hver og én beboer må hjelpe til med å holde det ryddig.

- Ta hensyn! Ikke stjel andre beboeres vasketider. Din klesvask er ikke viktigere enn andres, planlegg god tid i forveien.

Facebook-gruppen

Vi minner om at styret ikke har svarplikt her. Er det noe viktig styret bør vite om, så send en e-post til oss.

Port i bakgård 4

Det er viktig at porten ved inngang til bakgård i nummer 4 blir lukket ordentlig igjen, selv på tider av døgnet da barn ikke leker i bakgården. Dette fordi porten står og slamrer og forstyrrer beboere i nærheten av denne.

Telefonnummer til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 15.30 skal man ta kontakt med Vaktmester Andersen på telefon 22 38 92 92. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Vennlig hilsen

Styret