Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 5 feb 2014

Nyhetsbrev Februar 2014

Ordinær generalforsamling

Alle beboere skal ha mottatt varsel om ordinær generalforsamling som avholdes 26. mars kl. 18.00 i Kaysalen på Sagene Samfunnshus. Varsel ble sendt ut pr. e-post (i postkasse til dem uten e-post) i midten av januar. Alle beboere vil motta en formell innkalling med årsberetning, regnskap, årsbudsjett m.m. i forkant av møtet. Som nevnt i varselet, er fristen for innsending av forslag som skal behandles av generalforsamlingen 10. februar. Forslag skal sendes skriftlig til styret pr. e-post eller pr. post til styreleder Ole Gudbrann Hempel, Sandefjordgata 4 N, 0464 Oslo.

Det vil bli, som hvert år, valg av styreleder, og i år blir det også valg av ett styremedlem for 2 år.

For øvrig stiller styreleder Ole Gudbrann Hempel og styremedlem Kjersti Brynildsrud til gjenvalg til disse stillingene.

Ta kontakt med valgkomiteen dersom du ønsker å stille til valg. Eventuelt interesserte til disse stillingene kan kontakte Lars Roar Uggerud i valgkomitéen, som kan nåes på e-post luggerud@gmail.com eller telefon 41 54 85 96.

Balkongprosjektet

Vi ligger noe bak tidligere antatt tidslinje, da balkonggruppen enda ikke har mottatt referat fra forhåndskonferanse med PBE som ble holdt i desember. Dette skulle vi fått i begynnelsen av januar. Det vil bli satt opp et nytt møte med PBE etter at de har konferert med Byantikvaren. Vi har ingen dato for neste møte, men vi håper det blir om ikke lenge. Forhåpentligvis vil dette møtet gi mer konkrete tilbakemeldinger fra myndighetene. Vi vil derfor kalle inn til beboermøte når dette møtet er avholdt.

Tørkeskap

Styret har mottatt tilbud fra Miljøvaktmester AS om utbedring av tørkeskapene, og valgt å godta dette. Da borettslaget gikk over til fjernvarme i 2012, resulterte dette i at tørkeskapene sluttet å fungere på sommerhalvåret, da varmen i alle radiatorer skrus av i starten av mai. I fjor sommer mottok styret mange klager på nettopp dette. Miljøvaktmester AS vil bygge om tørkeskapene og det vil derfor bli satt inn varmepumper og avfuktere, som vil gi god tørk også på sommeren. I tillegg vil tørkestengene bli byttet ut med et materiale som ikke avgir farge på lyst tøy!

Arbeidene vil gå i gang allerede i morgen, onsdag 5. februar, og er forventet ferdigstilt i løpet av februar måned. Tørkeskapene i oppgang 4 I blir derfor ute av drift f.o.m i morgen, onsdag, og 1 uke frem i tid. Tørkeskapene i oppgang 4N blir ute av drift f.o.m i morgen, onsdag, og 1,5 uke frem i tid. Tørkeskapene i oppgangene i nr. 5/6 blir også bygd om ila de neste ukene, tidspunkt kommer vi tilbake til. Beklager kort varsel og ulempene det måtte medføre. Info om dette blir hengt opp i hver vaskekjeller, samt utsendt på e-post og Facebook, slik at berørte beboere kan rette seg etter dette.

Hele anlegget vil bli meget energieffektivt og investeringen er beregnet å betale seg selv ned i løpet av 1 til 2 år, noe som fremover vil bidra til lavere fyringsutgifter i borettslaget. Styret er godt fornøyd med Miljøvaktmester AS så langt, og har stor tro på at dette blir en bra løsning til en bra pris!

Nettsiden

Hjemmesiden vår er nå tilknyttet Herborvi.no, oppe og går og ser veldig bra ut, synes vi! Styret vil legge ut aktuelle nyheter og info til beboere her. Adressen er fortsatt www.sandefjordgata.no. Tilbakemeldinger på og tips til nettsiden kan sendes styret på e-post eller facebook.

Facebook

Sandefjordgata brl har nå sin egen Facebook-gruppe, og vi har mange medlemmer allerede. Idéen er at beboere skal kunne ta opp saker som gjelder brl, og som andre beboere og styremedlemmer kan svare på. Dersom du vil bli medlem, send en forespørsel, og en i styret vil godkjenne deg.

Internett

Lynet internett vil bygge ut fiberinternett i alle kjellere og inn i alle andelsleiligheter med oppstart i slutten av februar 2014 og forventet ferdigstilling i april 2014. Dette vil føre til at alle andelsleiligheter vil få egen kabel med lynrask internett, 100/100 Mbit, inn i leiligheten hvor hastigheten er helt uavhengig av hvor mye naboen ”surfer”, noe man har hatt problemer med tidligere med internett fra Get. Alle beboere vil få detaljert informasjon i begynnelsen av mars vedrørende når montørene trenger å komme inn i leilighetene.

Fiberinternett vil øke felleskostnadene med mellom 150,- til 200,- pr. mnd fra og med april 2014, se her for nærmere informasjon. Kostnaden for utbyggingen har styret vedtatt at skal belastes alle beboere med et engangsbeløp pålydende 750,-. Beløpet vil komme på den månedlige fakturaen for felleskostnaden for april 2014.

Husleieøkning

Mange har kanskje lagt merke til at beløpet på fakturaen fra OBOS var noe høyere denne måneden, og vi minner derfor om husleieøkningen på 1,09% som ble gjeldende fra 1. februar.

I tillegg vil alle beboere få en økning i husleien fra og med 1. april på grunn av endring av internettjenesten. Hva hver leilighet spesifikt vil få av husleieøkning som resultat av dette, ble informert om i forrige nyhetsbrev. Ta kontakt med styret hvis man ønsker å få denne utsendt igjen, eller se nyhetsbrevet fra desember på nettsidene.

Elektronisk kommunikasjon

Styret vedtok i høst at all korrespondanse og info fra oss skal foregå elektronisk, dvs. på e-post og publisering på nettsidene. Det er viktig at nye beboere opplyser styret om deres e-postadresse, slik at dere også får info fra oss. Det blir fortsatt tatt hensyn til dem uten e-post. Viktig å bemerke seg at innkalling til generalforsamling vil foregå manuelt som tidligere.

Telefonnummer til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 16 skal man ta kontakt med Vaktmester Andersen på telefon 22 38 92 92. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Porttelefoner

Dersom navnet på porttelefonen er feil, ta kontakt med styremedlem Erlend Rosseland Stokke på tlf. 481 08 549. Oppgi hva du vil skal stå på ringeklokka, samt hva som står der fra før, så han vet hvilket navn som skal endres.

Vi sees på generalforsamling i mars!

Vennlig hilsen

Styret