7 des 2016

Nyhetsbrev Desember 2016

Nytt i Sandefjordgata Borettslag Desember 2016

Velkommen til alle nye beboere! Under følger aktuelle saker i borettslaget.

Facebookside - kontakt med styret

Borettslaget har en Facebook-side, kun for beboerne. Den er ment for at beboerne skal kunne komme i kontakt med hverandre om alt og ingenting. Hvis du er ny i borettslaget trykker du bare på knappen for å be om å bli godtatt i gruppen.

Merk at Facebook-siden ikke er en måte å komme i kontakt med styret. Da må du sende en e-post til: sandefjordgatabl@gmail.com

Borettslagets hjemmeside

Borettslaget har en hjemmeside: www.sandefjordgata.no

Hjemmesiden er nylig pusset opp. På hjemmesiden ligger det masse nyttig informasjon for alle beboere. Det er også der styret gir meldinger og oppdateringer som gjelder borettslaget og beboerne.

Søppeltømming

Som flere av dere sikkert har sett og opplevd er det problemer med kommunens henting av søppel. Dette har rammet store deler av Oslo.

Søppelet skal normalt tømmes 3 ganger per uke. Hvis dere ser dette ikke er gjort, vennligst gi styret beskjed så vi kan inngi en klage. Dette kan beboere også gjøre selv. Erfaringsmessig utløser klager at de kommer og henter søppelet neste dag. Styret har gjentatte ganger klaget til Renholdsetaten og vil fortsette å følge opp saken.

Inntil situasjonen normaliseres må alle beboere være med å ta ansvar. Hvis søppelskurene er fulle så IKKE sett søppelposen på bakken foran. Det tiltrekker rotter og andre skadedyr. Dette er forbudt.

Styret og vaktmester vil følge med og legge ut sorte søppelsekker som skal brukes hvis søppelskurene er fulle. Hvis man ikke finner slike søppelsekker, må man ta kontakt med styret og gi beskjed. Eventuelt finne et annet sted å kaste søppelet. Under ingen omstendigheter må det settes på bakken.

Oppgangene

Etter mye undersøkelser og vurderinger skal nå gulvet i oppgangene utbedres. For omtrent ett år siden ble gulvet i nederste del av oppgangene malt, men resultatet ble dårlig. Styret har nå besluttet å flislegge oppgangene. Flisene vil være mørkegrå, omtrent samme farge som den gamle gulvmalingen. Flisene er svært solide og vil vare i mange år.

Flisleggingen starter nå i tidlig desember i oppgang H. Beboerne i den oppgangen er varslet særskilt. Beboerne i hver oppgang vil få varsel både på e-post og med oppslag når det nærmer seg deres oppgang.

Det er særdeles viktig at alle beboere nå følger instrukser om hvor man kan og ikke kan gå. Det skal legges fliser i to omganger, slik at den ene siden av oppgangen tas først, så den andre. Når det nå legges fliser er det viktig at man IKKE tråkker på disse. Det tar flere dager for limet å herde, og hvis noen tråkker på flisene vil resultatet bli dårlig. Det vil bli merket tydelig og godt hvor man skal gå. Når så den andre siden legges, er det altså der man ikke må tråkke.

Tilsvarende er det viktig at man ikke setter noe fra seg på flisene eller på andre måter forstyrrer / hindrer arbeidet.

Husk: Det er deres oppgang - bidra til at resultatet blir bra!

Fellesvaskeriene - oppussing

Styret planlegger å pusse opp fellesvaskeriene. Dessuten begynner noen av maskinene å bli gamle, og må snart byttes.

Styret er imidlertid usikre på hvor mange som fortsatt benytte fellesvaskeriene, ettersom mange leiligheter har egen vaskemaskin. Som et utgangspunkt er det de som bruker fellesvaskeriene som må bære kostnadene med oppussingen, gjennom brukerbetaling.

Det vil snart bli sendt ut en spørreundersøkelse (QuestBack) på e-post til alle beboere, for å kartlegge hvor mange som bruker fellesvaskeriene og hvilke preferanser de har mht betaling.

Styret er klar over at noen av maskinene til tider ikke virker, og kortleser på tørketrommel er ustabil. Siden det nå likevel skal vurderes å byttes ut, kommer det likevel ikke til å bli utført kostbar service på disse maskinene.

Balkongprosjektet

Vi er i prosess med arkitekt for utarbeidelse av underlag for den nye søknaden. Det blir søkt om balkonger for fasader mot bakgård og fasader mot Mogata, det vil ikke bli søkt om balkonger i 1. et for å imøtekomme innsigelser fra PBE og BYA.

Når underlaget blir sendt inn skal behandlingstiden for rammetillatelse hos kommunen være 12 uker. Ved godkjent rammetillatelse begynner arbeidet med anskaffelsen av byggeleder og anbudsrunde med utførende entreprenører.

Tilstand på bygningen

Det er de siste månedene kommet henvendelser om vinduer som er gamle, og noen andre forhold. Det er en god stund siden det er blitt gjort noen komplett tilstandsvurdering av hele bygningsmassen. Dette er styret nå i gang med. Det er blitt innhentet anbud, og Opak har fått oppdraget. Tilstandsrapporten vil ligge til grunn for fremtidig planlegging av vedlikehold.

Husordensregler

Vi viser til husordensreglene som ligger ute på hjemmesiden vår. Disse er noe utdatert, da de er fra byggeåret 1940. Det hører under styret å endre husordensreglene og dette vil bli gjort innen kort tid.

Kontakt med styret

Styret kan kontaktes på e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.