Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 8 jan 2014

Nyhetsbrev Desember 2013

Nytt i Sandefjordgata Borettslag

Desember 2013

Det nærmer seg jul og et nytt år, og alle gleder seg nok til noen dager fri sammen med venner og familie. Det gjør også styret, som har hatt mye å gjøre i høst. Under følger noen av sakene vi jobber/har jobbet med.

Beboermøte i balkongprosjektet – UTSATT

Beboermøte ifm balkongprosjektet var planlagt å avholdes i Kaysalen på Sagene Samfunnshus tirsdag 7. januar kl. 18.00 – 21.00. Det er også hengt opp skriv om dette i alle oppganger.

Dette beboermøtet er nå utsatt på ubestemt tid. Grunnen til dette er at forhåndskonferansen med Plan- og Bygningsetaten (PBE) 11. desember ga lite konkrete tilbakemeldinger. Det vil bli satt opp et nytt møte med PBE etter at de har konferert med Byantikvaren. Vi har ingen dato for neste møte, men dette vil bli på nyåret. Forhåpentligvis vil dette møtet gi mer konkrete tilbakemeldinger fra myndighetene. Vi vil derfor kalle inn til nytt beboermøte når dette møtet er avholdt.

Den gode nyheten er at det var en god tone i møtet med PBE 11. desember og at de var positive til at vi skulle bygge balkonger.

Nettsiden

Fra nyåret av vil hjemmesiden vår være tilknyttet Herborvi.no, som er OBOS’ hjemmesideverktøy for boligselskap. Grunnen til dette er at serveren som nå leverer siden vår rett og slett er for gammel. Adressen www.sandefjordgata.no består, men siden vil få et nytt og friskere utseende.

Vask av fellesarealer

Styret har, etter gjennomgang med flere tilbydere av vasketjenester, valgt å bytte leverandør av vasketjenester fra 1. januar 2014 til Økonomiske Løsninger AS. Frem til nå har Vaktmester Andersen gjennomført vask av fellesarealene. Alle trappeoppganger og fellesvaskerier kommer til å bli vasket ukentlig i motsetning til annenhver uke som idag. Dørmatter byttes annenhver uke i vinterhalvåret (okt-mar) og hver 4. uke i sommerhalvåret (apr-sep). Vi har også kontraktfestet med den nye leverandøren at de skal vaske under alle dørmatter utenfor inngangene til hver enkelt leilighet. Pass derfor på at dere ikke har sko e.l. utenfor dørene deres.

Til tross for at vi får økt frekvens for vask (og grundigere tjeneste) vil borettslaget få redusert sine vaskekostnader totalt sett.

TV og internett

Styret har jobbet med å forbedre borettslagets TV- og internettløsning, både mtp pris og hastighet. Vi opplever at det ofte, særlig på kveldstid, er redusert internetthastighet, og vil derfor få utbedret dette og samtidig imøtekomme fremtidens etterspørsel på dette området.

Den internettjenesten vi har idag er levert fra Get (hastighet 1/1 Mbit) og er inkludert i felleskostnadene. Denne basistjenesten koster borettslaget 69,-/mnd. pr. beboer. 78% av beboerne har individuelt oppgradert tjenesten fra Get til høyere hastigheter.

Styret har, etter en gjennomgang av forskjellige internettilbydere, valgt å bytte leverandør. Den nye leverandøren heter Lynet Internett (www.lynet.no) og de vil bygge ut fiberinternett i borettslaget. Styret har valgt å innstille denne leverandøren av hensyn til fremtidens behov for beboerne. I tillegg har styret vektlagt behovet av å gi beboerne flere tekniske valgmuligheter i fremtiden, samt gjøre borettslaget mer attraktivt.

Alle beboere vil få egen fiberlinje inn i leiligheten etter at fiberlinjer blir utbygd i kjellerene våres. Kostnaden for fiberutbygging er 750,- pr. beboer (engangskostnad) i tillegg til en månedlig kostnad på 249,- pr. beboer.

Hastigheten på internett vil være 100/100 Mbit pr. beboer og er da nøyaktig 100 ganger raskere enn den internettjenesten som vi har levert fra Get idag. Hastigheten er helt uavhengig av andre beboeres bruk ettersom alle beboere får hver sin individuelle linje (i motsetning til idag).

Dette byttet av internettleverandør vil ikke påvirke dagens TV-tilbud fra Get, men vil påvirke alle beboere som har levert internett fra Get, enten standardtjenesten eller oppgradert hastighet. Det er viktig at ingen beboere avbestiller sine tilleggstjenester fra Get før styret gir ytterligere beskjed.

Lynet vil starte utbyggingen av fiber i kjellere og inn i hver enkelt leilighet i februar 2014. Byggingen vil bli ferdigstilt i løpet av mars/april 2014. Mer informasjon rundt dette kommer nærmere byggestart.

Kostnaden for utbyggingen har styret vedtatt at skal belastes alle beboere med et engangsbeløp pålydende 750,-. Beløpet vil komme på den månedlige fakturaen for felleskostnaden for april 2014.

Den nye tjenesten vil koste borettslaget 249,- pr. mnd. pr. beboer. Denne kostnaden vil først komme på regningen for felleskostnader fra OBOS i april 2014.

Med en slik betydelig økning i månedlige internettkostnader har styret vedtatt at det er mer rettferdig at internettkostnaden pr. beboer pr. måned (249,-) skal fordeles likt blant beboerne, dvs. at alle får det samme beløpet for internett stipulert på sine fakturaer fra OBOS. Dette mener styret er rettferdig ettersom kostnaden er uavhengig av størrelsene på leilighetene (i motsetning til f.eks. fyringskostnader). Vi er også klar over at mange får refundert internettkostnader fra arbeidsgiver. Ved å stipulere kostnadene for internett på fakturaen fra OBOS vil vi være i henhold med gjeldende regnskapsregler for refusjon av internett fra arbeidsgiver. For sikkerhets skyld vil vi månedlig publisere fakturaen borettslaget får fra Lynet internett på nettsidene slik at de som har arbeidsgivere som er litt mer “petimeter” kan vedlegge denne også :-)

Dagens kostnad for internettjenesten fra Get (69,-) er fordelt etter fordelingsnøkkelen. Denne vil bli fjernet fra felleskostnaden fra og med april 2014. Dermed vil netto kostnadsøkning ifm internett variere for hver beboer mellom 150,- til 200,-. For eksakt netto økning av felleskostnader for din leilighet, vennligst se vedlagt liste over leilighetsnummer og netto kostnadsøkning .

Husleieøkning

På grunn av generell prisstigning, er det behov for en økning av felleskostnadene. Økningen blir 1,09 % gjeldende fra 1. februar 2014. Det betyr at denne kostnadsøkningen vil tilkomme felleskostnadene fra og med februar 2014. Denne økningen av felleskostnader er uavhengig av økningen av kostnader som følge av bytte av leverandør av internett. Økningen i felleskostnader er beregnet for at borettslaget skal gå “i null” i løpet av året med de kostnadene vi har budsjettert med. En fullstendig gjennomgang av regnskapet vil bli gjennomført på generalforsamlingen til våren.

Elektronisk kommunikasjon

Styret har vedtatt at all korrespondanse og info fra styret vil foregå elektronisk fremover, dvs. på e-post og publisering på nettsidene. Dette vil lette styrearbeidet og kommunikasjonen med beboerne betraktelig, og ikke minst være mer miljøvennlig. Det er derfor viktig at beboere opplyser styret om eventuelle endringer i e-postadresse, og mottok du ikke info fra styret ang. balkongprosjektet tidligere i høst, har vi deg ikke på e-postlista vår. Det vil bli tatt hensyn til dem uten e-post, disse vil få info manuelt som før. Viktig å bemerke seg at innkalling til generalforsamling vil foregå manuelt som tidligere.

Fellesvaskeriene

Da det er registrert flere episoder der beboere ikke følger reglene for fellesvaskeriene, vil vi minne dere på noen av disse (se også opphengte lapper i vaskeriene):

- Du må reservere tid! Dette gjøres ved å benytte låstavlene i vaskeriene. Unntak er dersom maskinene ikke er i bruk når det er gått 2 timer etter noens reserverte starttid. Da kan du sette på en vask selv om du ikke har reservert tid. Men pass på at din klesvask da er ferdig og fjernet før neste reserverte tid starter!

- Tørkeskapene tørker nå relativt kjapt, og klesvasken tørker som oftest på ett døgn. Beboere bes derfor om å hente klærne sine med en gang de er tørre, og ikke lar dem henge i flere dager. Slik vil flere beboere få brukt tørkeskapene.

- Tørkeskapene skal alltid enten være dyttet helt inn eller trukket helt ut (da er de også lukkede). Ellers slipper varmen ut! Åpne tørkeskap vil resultere i høyere strømregninger og fyringskostnader.

- Vaskeriene kan ikke brukes etter kl. 22.00. Da skrus maskinene av, med hensyn til beboerne mtp. støy. Pass på at klesvasken er avsluttet og maskinen åpnet før dette klokkeslettet, ellers vil du ikke få åpnet døren.

- Rydd etter deg. Klær som ligger og slenger i lang tid vil bli kastet, og vaskeriene skal ikke brukes til oppbevaring. Hver og én beboer må hjelpe til med å holde det ryddig.

- Ta hensyn! Ikke stjel andre beboeres vasketider. Din klesvask er ikke viktigere enn andres, planlegg god tid i forveien.

Opprydning av kjellere

Etter flere dagers arbeid for Vaktmester Andersen, ser nå fellesarealene i kjellere bra ut igjen. Denne opprydningsjobben kostet borettslaget flere titalls tusen kroner, noe vi i styret mener er helt unødvendig hvis alle bidrar til å holde det ryddig. Vi minner om at disse områdene ikke skal brukes til oppbevaring, disse skal være ryddige og fri for rot pga brannrisikoen og generell trivsel. Sykler og barnevogner skal plasseres under trapp. Vi vil spesielt rette en “pekefinger” til de beboerne som pusser opp eller flytter inn/ut, ettersom disse ser ut til å være kilden til mye av rotet. Det er fortsatt mye rot på loftene i 6 A&B og 4 N&O. Hvis ikke dette rotet blir ryddet snarlig, vil styret bli nødt til å iverksette Vaktmester Andersen på dette også, noe som vil koste borettslaget ytterligere tusenvis av kroner.

Telefonnummer til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 16 skal man ta kontakt med Vaktmester Andersen på telefon 22 38 92 92. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Porttelefoner

Dersom navnet på porttelefonen er feil, ta kontakt med styremedlem Erlend Rosseland Stokke på tlf. 481 08 549. Oppgi hva du vil skal stå på ringeklokka, samt hva som står der fra før, så han vet hvilket navn som skal endres.

Vi ønsker alle beboere en riktig god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen

Styret