30 aug 2018

Nyhetsbrev August 2018

Nytt i Sandefjordgata borettslag August 2018

Balkongprosjektet

Det ble som kjent levert søknad i samarbeid med Balkongteam AS i februar.

Plan- og bygningsetaten (PBE) kom i juni med anmodning om at prosjektet burde omprosjekteres, med spesiell vekt på at balkonger vendt mot Mogata må tas ut av prosjektet.

Balkonggruppa har i samråd med Balkongteam valgt å etterkomme anmodningen til PBE, og nye balkonger mot Mogata tas ut av prosjektet. Det er i stedet tegnet inn balkonger vendt mot bakgården der dette er gjennomførbart. De reviderte tegningene er nå sendt PBE, og ligger på borettslaget hjemmeside: http://sandefjordgata.no/0027/diverse/balkongprosjektet

Etter en eventuell godkjenning av søknaden, vil balkonggruppa sammen med Balkongteam vurdere om det er formålstjenlig også å sende inn en tilleggssøknad for å prøve å få godkjent utbygging av ytterligere noen balkonger.

Alle som er interessert kan følge saken fremover i innsynsløsningen til PBE. Søknad, saksdokumenter med mer kan leses her:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201803195

Minidugnad

Det blir avholdt en minidugnad torsdag den 6. september. Dette er fin mulighet for å få være med på å plante litt høstblomster, vaske/fikse på egen sykkel hilse og på naboen.

Flere har etterspurt dugnader på hverdager. Med dette i tankene håper vi at så mange som mulig vil bli med.

Oppmøte klokka 18:00 i bakgård nr. 4.

Klipping av sykler

Det er stadig fullt i sykkelstativet i bakgård nr 4. Det mistenkes at det igjen brukes av uvedkommende og at det er hensatte sykler som tar opp plass.

På minidugnaden den 6. september vil det bli foretatt en ny opprydningsrunde. I perioden 6. september fra kl 18 til kl 20 må ingen ha sykler fastlåst i de blå stativene. De syklene som da er fastlåst vil bli klippet og fjernet.

Siste frist for å hente sykler

På dugnaden i april ble det fjernet flere sykler fra stativene, og satt på lager.

Det er flere ganger varslet om at de som tror sin sykkel kan ha blitt fjernet, kan kontakte styret for å få den tilbake. Sist frist for dette er mandag 3. september. Etter dette vil alle gjenværende sykler bli gitt bort til en veldedig organisasjon.

Økte felleskostnader

Styret kommer innen kort tid til å øke felleskostnadene. De har nå stått stille i flere år, og borettslagets utgifter har årlig økt, uten at felleskostnadene er oppjustert tilsvarende.

Styret vil sende ut mer informasjon når det er besluttet hvor mye de vil øke med.

Fellesvaskeri 4 H – Dørpumpe

Døren til fellesvaskeri 4 H har fått montert en dørpumpe som lukker døren automatisk. Flere beboere har en lei tendens til å «hekte den av» så den ikke virker. Dette er forbudt. Dørpumpen skal aldri hektes av eller røres.

Åpne ytterdører

Det er fortsatt et problem at beboere lar ytterdørene stå åpne, festet til kroken som holder dem i åpen tilstand. Dette er tidligere påpekt og nevnt at kan gi uvedkommende adgang.

Styret vil minne om at ytterdørene skal være stengt. Alltid! Hvis de settes opp, skal man være til stede selv hele tiden slik at man kan se døren.

I de oppganger der det blir observert at ytterdørene jevnlig står åpne uten at noen er til stede, vil krokene nå bli fjernet.