30 aug 2017

Nyhetsbrev August 2017

Nytt i Sandefjordgata borettslag August 2017

Vinduer

Styret får en del henvendelser om "defekte" og gamle vinduer. Dette er også blitt tatt opp på generalforsamling, der det er stilt spørsmål om reparasjon og utskifting. Styret gir derfor nå en kort redegjørelse for reglene og håndteringen av dette. Reglene følger av borettslagsloven § 5-12.

Det er hver enkelt andelseiers ansvar å vedlikeholde sine egne vinduer. Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon, dersom det er påkrevet. Slikt vedlikehold og reparasjon må hver andelseier besørge og betale selv. Men vedlikeholdsplikten omfatter ikke å skifte ut vinduer, når det er nødvendig. Utskifting av vinduer er borettslagets ansvar.

Dersom man mener man har et vindu som krever utskifting, kan man varsle styret. Styret vil da sende en person til å se på vinduet, og gi råd om det virkelig er nødvendig å skifte ut vinduet, eller om det holder å reparere det. Det er styret som så avgjør om vinduet faktisk må skiftes. Hvis styret konkluderer med at vinduet må skiftes, vil styret også avgjøre hvordan og når vinduet skal byttes. Det er styret som forestår slikt prosjekt, herunder valg av entreprenør, vindustype osv. Det vil typisk skje i forbindelse med at flere vinduer må byttes samtidig, og ikke ett og ett.

Dersom grunnen til at vinduet må skiftes er at andelseieren har unnlatt å vedlikeholde vinduet, kan borettslaget kreve kostnadene til utskiftingen dekket av andelseier. Men dersom vinduet, på tross av skikkelig og løpende vedlikehold, må byttes fordi det bare er blitt for gammelt, bærer borettslaget kostanden.

Noe større prosjekt med å bytte mange/alle vinduer er ikke planlagt, og skjer neppe de første årene, men dette er selvsagt opp til fremtidige styrer å avgjøre. Erfaringen så langt er at alle meldinger om "defekte" vinduer, har vist seg å skyldes manglende vedlikehold fra andelseier eller en skade som andelseier er ansvarlig for å reparere selv.

Brannslokkeapparater

Alle leilighetene fikk i slutten av juni nytt brannslokkeapparat. Hvis du likevel mener ikke å ha fått ditt, ta kontakt med styret.

Det gamle brannslukningsapparatet overlates til den enkelte andelseier å kvitte seg med, siden det koster mye penger hvis borettslaget skal ta ansvar for det. Brannslukningsapparatet er spesialavfall, og må leveres på godkjent mottakssted. Nærmeste for oss er Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon, med adresse Bentsebrugata 11c, 0476 OSLO, på rett over på andre siden av Akerselva.

Det er selvsagt ikke lov å bare sette fra seg sitt gamle apparat i fellesarealer. Dersom noen beboer gjøre det, vil de bli belastet de fulle kostnadene med bortkjøring.

Fellesvaskeriene

Vaskefirmaet vi bruker skal vaske gulvene i fellesvaskeriene hver uke. Dersom dette ikke gjøres godt nok, send gjerne en melding til styret med et bilde, så vi får innskjerpet det overfor vaskefirmaet.

Utenom gulvvask er det dere som bruker fellesvaskeriene som har ansvaret for å holde det ryddig og rent. Ikke sett igjen dine vaskeprodukter eller andre effekter. Tørk av overflater som det søles på. Og ikke la klær ligge etter din oppsatte tid. Unntaket er klær i tørkeskapet, men de skal fjernes straks de er tørre.  

Klær som ligger igjen fra dagen før, eller ligger utenfor tørkeskap/-snor kan bli kastet.

Systemet med kort til tørketromlene går mot slutten. Det finnes ikke flere kort. Det vil da komme en ny løsning for delvis brukerbetaling.

Det ble for en stund siden varslet at fellesvaskeriene ville få en overflateoppussing. Dette ble utsatt grunnet at vi ikke klarte å få noen akseptable tilbud, samt at andre oppgaver ble prioritert foran. Men det står på to-do listen.

Lufte radiatorer

Høsten er over oss og varmen bli snart skrudd på. Alle må huske å lufte radiatorene sine for å få god varmeutnyttelse.

Steng av termostaten og bruk lufteskruen på radiatoren for å lufte. Ikke alle har samme type radiator, ettersom mange andelseiere har valgt å bytte ut de opprinnelige med nyere. Den enkelte må selv sette seg inn i hvordan egne radiatorer luftes. For de aller fleste må man imidlertid være påpasselig, da det kommer ut vann fra ventilen til slutt. Man må være forberedt på å stenge ventilen så fort vannet kommer og ha en bøtte e.l. under ventilen for å ikke få vannsprut på gulvet eller vegger og inventar.

Flislegging av oppgangene

Arbeidet med flislegging av oppgangene går videre i henhold til planen. 9 oppganger er ferdigstilt, og to til blir klare i disse dager.

Hver oppgang tar noe over to uker å ferdigstille. Beboerne i oppgangen varsles både på e-post og oppslag i forkant. Det er en del ulemper mens arbeidene pågår, men resultatet blir meget bra. Det er viktig at alle beboere følger nøye anvisninger når det pågår arbeider i deres oppgang, og ikke tråkker på nylagte fliser.

Oppgang C tok mye lenger tid å ferdigstille enn det skulle. Entreprenøren ble fulgt opp og forholdet er innskjerpet. Det er bare å beklage til beboerne i oppgang C som måtte leve med pågående arbeider mye lenger enn de skulle.

Postkasseskilt

Flisleggingen av oppgangene løfter totalinntrykket av oppgangene veldig. I forlengelsen av dette vil styret også oppfordre alle til å anskaffe seg skikkelige postkasseskilt, for å gjøre det enda finere. Mange har valgt å teipe opp håndskrevne lapper med navn på de som bor der. Dette ser rotete og lite pent ut.

Å skaffe et postkasseskilt er raskt og lett. Det er mange som tilbyr slike. Vi nevner blant annet Posten, der man kan få laget og tilsendt slikt skilt for kun kr 144,- inkl. frakt. Se nettsiden:

http://skiltbutikken.posten.no/variants/109

Det kan bli aktuelt å pålegge alle å gjøre dette, men vi håper alle vil gjøre det frivillig, noe som også blir mye billigere for den enkelte.

Det samme gjelder "Nei takk til reklame"-klistremerker. Hent heller et på postkontoret enn å lage din egen håndskrevne lapp.

https://www.posten.no/motta/reservasjon-mot-uadressert-reklame

Borettslagets hjemmeside

Borettslaget har en hjemmeside: www.sandefjordgata.no

Vi anbefaler alle beboere å besøke og gjøre seg kjent med innholdet. På hjemmesiden ligger det masse nyttig informasjon for alle beboere. Det er også der styret gir meldinger og oppdateringer som gjelder borettslaget og beboerne.

Kontakt med styret

Styret kan kontaktes på e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Styret svarer ikke på henvendelser på Facebook-gruppen. Det er kun et forum for beboerne å snakke med hverandre.

 

Vennlig hilsen

Styret