Endret: 23 feb 2017     Opprettet: 31 aug 2016

Nyhetsbrev August 2016

Nytt i Sandefjordgata Borettslag August 2016

Velkommen til alle nye beboere! Under følger aktuelle saker i borettslaget.

Sykkel-rydding

Det vil om kort tid bli gjennomført klipping av låser og fjerning av gamle og forlatte sykler. Alle som har sykler stående ute må merke disse med klistremerke. Klistremerkene ligger på postkassene i hver oppgang. De skal festes godt synlig, midt på styret på hver sykkel. Klippingen vil antakelig skje fredag 9. september 2016.

Alle sykler som da ikke har klistremerke vil bli fjernet. Disse syklene vil bli lagret en kort tid, før de blir kastet eller gitt bort til en frivillig organisasjon. Dersom det mangler klistremerker, eller er andre henvendelser rundt dette, kontakt styret.

Sykkelstativer

Det er bestilt noen flere sykkelstativer som vil bli satt ut snart.

Barnevogngarasjer

Det har vært en del salg av leiligheter som leide barnevogngarasje, uten at dette er meldt til styret. Det er derfor uklart om styret har en korrekt og komplett oversikt over hvilke leiligheter som leier barnevogngarasje.

Alle barnevogngarasjene blir nå om et par dager merket med nummer, for lettere å kunne identifisere dem. Styret ber alle som leier – og ønsker å fortsatt leie – barnevogngarasje om å sende en e-post til styret og bekrefte dette, og hvilket nummer det er på deres garasje.

Vi minner også om at ved salg av leilighet må det meldes fra til styret dersom man leier barnevogngarasje.

Feil på tørkeskap

Det er den siste tiden kommet flere meldinger om at tørkeskapene i fellesvaskeriene ikke virket. Dette er ordnet nå. De er undersøkt av både elektriker og servicepersonell, uten at de har funnet noen feil. En mulig forklaring kan være at noen har brukt tørkeskapene med åpen skapdør. Da vil varmepumpen gå varm og anlegget skru seg av.

Det er viktig at dørene til tørkeskapene lukkes ordentlig ved bruk.

Skulle det igjen oppstå feil så send e-post til styret.

Brannvarslingsanlegg

Dersom det oppstår feil på brannvarslingsanlegget, piping eller lignende, bør dette meldes til leverandøren, BoligBrann. Kontaktinformasjon står ved kontrollpanelet i hver oppgang. Man kan også melde fra til styret, men styret kan kun videreformidle henvendelsen, så det går raskere om det meldes fra direkte til BoligBrann.

Det finnes også en blå knapp på sentralen (til venstre under displayet) som er merket «avstill summer» man kan trykke på for å få bort pipelyden, hvis den er til sjenanse. Men feilen bør likevel meldes til BoligBrann.

Callinganlegg – bytte navn

Det har vært problemer med programvaren til systemet som brukes for å bytte navn på calling- anlegget. Flere nye beboere har derfor enda ikke fått byttet navn fra forrige eier. Styret beklager dette og jobber så raskt som mulig med å rette opp i dette og få byttet navnene som er meldt inn.

Jordfeil

Flere beboere har meldt fra om at deres jordfeilbryter har slått ut. Styret har vært i kontakt med Hafslund, som ikke kunne se at feilen skyldtes dem. Vi har også hatt en elektriker, som ikke fant noen feil på det sentrale anlegget.

Beboere som har feil på sine jordfeilbrytere bør vurdere å få disse kontrollert. Styret kan gi kontaktinformasjon til et elektrikerfirma som borettslaget bruker.

Fellesvaskeri

Det er bestilt service av alle vaskemaskinene og tørketromlene i fellesvaskeriene. Da skal det også undersøkes om den ene tørketrommelen i vaskeriet i nr. 4 kan utbedres.

Eiendomsskatt

Borettslaget vi har mottatt brev fra skatteetaten angående den nye eiendomsskatten som er innført i Oslo. Det ser ut til at ingen av leilighetene i borettslaget ilegges eiendomsskatt i år.

Balkongprosjektet

Etter avslaget hos Plan- og Bygningsetaten, og forkastet klage, har det blitt jobbet med et nytt og revidert forslag, som orientert om på beboermøte etter generalforsamlingen i våres. Nytt forslag er snart klart, og ny søknad sendes etter planen om ikke lang tid.

Trebeskjæring

Trærne i borettslaget er blitt beskåret. De er tatt ned så mye som det var forsvarlig, men det er begrenset hvor mye man kan beskjære et tre som har fått vokse seg stort.

Søppelkasser

Det hender at søppelkassene er fulle dagen før tømming. Da bør man vente en dag med å kaste sitt søppel, så ikke søppeldunkene blir så fulle at de flyter over.

Styret vil gjerne henstille alle beboere om at man plukker opp søppel o.l. hvis man ser det ligge og slenge. Da blir det et mye hyggeligere bomiljø for alle.

Maling av oppganger

Styret er fortsatt i dialog med firmaet som har malt oppgangene med tanke på utbedring av det utilfredsstillende resultatet. Denne prosessen har vist seg å ta noe tid, men er under kontinuerlig oppfølging.

Callinganlegg

Send en mail til styret dersom du mangler blå brikke til callinganlegget. Beboer må selv betale for kostnader knyttet til bestilling av blå brikker.

Send en mail merket "Navn ringeklokke" til styret dersom du er nyinnflyttet og ikke har riktig navn på callinganlegget. Oppgi hvor du bor, hva som står på ringeklokken fra før, og hva du vil skal stå der nå.

Dersom du trenger ny nøkkel til oppgangen din, må du sende en mail til styret med nummeret som står bakpå oppgangsnøkkelen for å få bestilt ny. Styret vil da bestille ny nøkkel, og faktura sendes til beboer.

Fellesvaskeriene

Påfyllingskortene for tørketromler kan kjøpes hos Ragnar i Sagene Bokstue og må betales kontant. Mange av de tidligere innleverte kortene har chipfeil og virker derfor ikke lenger. Dette kan skyldes at kortene blir fjernet fra kortautomaten før beløpet fra tørkingen er blitt trukket. Vi ber derfor alle om å se til at beløpet trekkes før man fjerner kortet fra maskinen.

Da det er registrert flere episoder der beboere ikke følger reglene for fellesvaskeriene, vil vi minne dere på noen av disse (se også opphengte lapper i vaskeriene):

- Du må reservere tid! Dette gjøres ved å benytte låstavlene i vaskeriene. Unntak er dersom maskinene ikke er i bruk når det er gått 2 timer etter noens reserverte starttid. Da kan du sette på en vask selv om du ikke har reservert tid tidligere. Men pass da på at din klesvask og klestørk er ferdig og fjernet før neste reserverte tid starter!

- Hent klærne dine med en gang de er tørre, ikke la dem henge i flere dager. Slik vil flere beboere få brukt tørkeskapene.

- Tørkeskapene skal alltid være dyttet helt inn. Ellers slipper varmen ut! Åpne tørkeskap vil resultere i høyere strømregninger og fyringskostnader.

- Vaskeriene kan ikke brukes etter kl. 22.00 på hverdager. Da skrus maskinene av, med hensyn til beboere mtp. støy. Pass på at klesvasken er avsluttet og maskinen åpnet før dette klokkeslettet, ellers vil du ikke få åpnet døren.

- Rydd etter deg. Klær som ligger og slenger i lang tid vil bli kastet, og vaskeriene skal ikke brukes til oppbevaring. Hver og én beboer må hjelpe til med å holde det ryddig.

- Ta hensyn! Ikke stjel andre beboeres vasketider. Din klesvask er ikke viktigere enn andres, planlegg god tid i forveien.

Husordensregler

Vi viser til husordensreglene som ligger ute på hjemmesiden vår. Disse er noe utdatert, da de er fra byggeåret 1940. Allikevel gjelder det meste ennå. Husk på:

- Det skal være ro i leiligheter og uteareal mellom 22.00 og 06.00.

- Ikke kast mat ut av vinduene da dette trekker rotter til eiendommen.

- Ikke fyll søppeldunkene for fulle, slik at fugler kan forsyne seg. Er de fulle, må du vente med å kaste søppelet til dunkene er blitt tømt (restavfall tømmes man, ons, fre).

- I papp- og papirdunkene er det KUN dette som skal kastes. Isopor, plast o.l. som ofte følger med i pappeskene når man har kjøpt nye møbler osv. skal kastes i restavfall- dunkene, og ikke sammen med pappen. Det er også hyggelig om man flatpakker pappeskene slik at det blir plass til mest mulig papp og papir!

- Sigarettsneiper skal IKKE kastes på bakken i bakgårdene, rydd opp etter deg!

Facebook-gruppen

Dette er en møteplass for beboerne. Vi minner om at styret ikke har svarplikt her. Er det noe viktig styret bør vite om, så send en e-post til oss.