23 apr 2020

Nyhetsbrev April 2020

Nytt i Sandefjordgata Borettslag april 2020

Digital generalforsamling gjennomført

Det er blitt gjennomført en vellykket, digital generalforsamling. På grunn av den pågående koronasituasjonen ble årets generalforsamling for første gang gjennomført på OBOS sin digitale plattform. Dette ble gjort etter råd fra OBOS. Dette ser ut til å ha fungert bra og det er gledelig å konstatere at deltakelsen faktisk var høyere enn de senere års fysiske generalforsamlinger.

Etter råd fra OBOS ble bare lovpålagte saker fremlagt. Godkjennelse av årsregnskap, valg av tillitsvalgte og godtgjørelse til avtroppende styre og valgkomite. Alle fremlagte saker ble vedtatt som foreslått fra styret.

Tross god innsats fra valgkomiteen meldte det seg ikke nok personer til å fylle styret. Det mangler både ett styremedlem og ett varamedlem. Styret vil inntil videre fungere med kun tre personer, men det kan bli aktuelt å supplere dette.

Til nytt styre for perioden 2020/21 er valgt:

  • Styreleder (1 år): Jørgen Myhre
  • Styremedlem (1 år): Kjersti Børve Skjelbreid
  • Styremedlem (2 år): Cecilie Bjelland

Korona-situasjonen

Når dette nyhetsbrevet skrives har koronakrisen i samfunnet vart i omtrent halvannen måned. Det er blitt gitt informasjon og iverksatt smittereduserende vasking. Det innebærer blant annet at mange må tilbringe mye tid hjemme i leiligheten sin. Styret har oppfordret til at all støyende oppussing utsettes inntil videre, og bedt alle vise hensyn og forståelse for både at det kan bli noe mer støy enn normalt, men også at man prøver å unngå å lage bråk. Alle må vise hensyn og tenkte seg om i denne tiden. Utover dette synes koronakrisen foreløpig ikke å ha påvirket borettslagets drift og virke i nevneverdig grad.

Dugnad og blomster

Grunnet korona-situasjonen er det uklart om, og eventuelt når, det kan bli gjennomført en vårdugnad. Foreløpig avventer styret situasjonen. Styret har selv vært ute og gjødslet, luket og sådd. Det vil snart bli lagt ferdigplen på noen få områder der plenen er ødelagt. Det er blitt satt ut noe raker, koster og sekker mv, for alle å benytte til dugnads-sysling, og det er gjort en god innsats så langt. Styret er åpne for at beboere kommer med ønsker eller forslag til oppgaver man kan gjøre selv. Enten det er styret som kjøper inn utstyr, eller den enkelte legger ut og får igjen mot kvittering. Bare å sende bilde av kvittering, så Vippses pengene straks over. Oppgaver som er enkle å gjøre er:

-        Luke i alle bed (det kommer fort løvetann og ugress), og i hekken mot veien.

-        Rake plenen for grener og grus

-        Koste asfalten for grus og skitt

For den handy:

·       Hvis noen vil se over utemøblene og reparere eller stramme opp dem, så trengs dette

·       I bakgård 4 står det en grønn benk som trenger å pusses, grunnes og males på nytt  

Styret kommer snart til å kjøpe inn blomster til en liten planterunde, for å få blomster i potte utenfor hver oppgang. Mer informasjon om dette vil bli gitt på Facebook-gruppen vår snart.

Julegrana er kuttet ned

Det store grantreet i bakgård 4, som vi i desember pleide å pynte med lys, er dessverre kuttet ned. Det begynte å helle urovekkende til siden, og det var en risiko for at det kunne falle ned og da muligens skade noen. Etter råd fra arborist (treekspert) konkluderte styret med at dette var det mest forsvarlige.

Det vil bli vurdert om det skal plantes en ny julegran, og eventuelt hvor det bør stå.

Oversvømmelser

I februar og mars skjedde det to ganger at hovedvannledningen noen hundre meter nord for borettslaget sprang lekk ifm med gravearbeider for Oslo kommune med å legge ny vannledning. Første gangen gikk det bra for oss. Andre gangen trengte det vann inn i noen kjellere og boder. Særlig kjellerne i oppgang H, K og L ble berørt. Uttørking og renoveringsarbeid er nå ferdigstilt, og alt skal være i orden.

Maling av oppganger

Veggene i trappeoppgangene skal males. Dette er alt påbegynt når dette nyhetsbrevet skrives, men beboere i de oppganger som er påbegynt skal ha blitt varslet særskilt på e-post. Det males fra vest mot øst, og oppgaven vil pågå jevnt og trutt fremover mot sommeren. Det blir satt opp lapper og varslet i den enkelte oppgang før oppstart av arbeider.

Først sparkles, pusses og vaskes veggene. Deretter males vegger og rekkverk. Når det er tur for din oppgang så vær oppmerksom, pass på å ikke ta på våt maling og pass særlig på små barn.

Postkasseskilt

Noen har håndskrevne, hjemmelagede og ikke alltid så fine merkinger av sin postkasse. Når oppgangene nå males, og for noen år siden ble flislagt, er oppgangene blitt riktig fine. Styret håper man vil vurdere å bidra til et pent og ryddig inntrykk ved å skaffe seg et fint, maskinlaget postkasseskilt. Dette er helt frivillig. De koster bare 154,- kroner på Posten.no og det inkluderer frakt: https://skiltbutikken.posten.no/postkasseskilt/pk-stort-hvit-7004

Barnevogngarasjer i bakgård 4

Som tidligere redegjort for på e-post ble det gjennomført et lite prosjekt i bakgård 4, med at hekken utenfor oppgang L er fjernet, og de åtte barnevogngarasjene i bakgården ble samlet der, hvor det tidligere sto to barnevogngarasjer. Dette vekket et visst engasjement og kritikk, både mot resultatet og prosessen. Styret sendte derfor 26. mars ut en e-post til alle andelseiere og beklaget dette. Samtidig ble det opplyst at hvis minst 14 andelseiere krevet det, ville det bli gjennomført ekstraordinær generalforsamling for å avgjøre hva som skulle gjøres videre med dette. Det skjedde ikke, og det blir ikke gjennomført ekstraordinær generalforsamling om dette. I stedet vil styret følge den varslede planen og evaluere dette over sommeren.

Nytt renholdsfirma

Fra 1. mai vil det være et nytt firma som vasker hos oss. Styret har tidvis vært misfornøyd med det firmaet vi hadde. Da vi så fikk tilbud fra nytt firma på å utføre flere renholdsoppgaver til en lavere pris, ble dette besluttet.

Styret oppfordrer alle til, spesielt den første tiden, å se godt etter og rapportere til styret på e-post om man er misfornøyd med renholdet som gjøres. I så fall gjerne med bilder.

Sykler klippet og fjernet

28. februar ble alle sykler i de blå stativene fjernet og låser ble klippet. Dette ble varslet gjentatte ganger i forveien. De sykler som ble fjernet blir inntil videre oppbevart, men kan bli kastet eller gitt bort snart. Hvis noen tror de fikk sin sykkel fjernet den dagen, oppfordrer vi dem til å kontakte styret så snart som mulig for å få sykkelen igjen.