Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 12 mai 2014

Nyhetsbrev April 2014

Vi vil ønske alle nye beboere siden sist nyhetsbrev velkommen, og takke alle for generalforsamlingen 26.mars. De som ikke kunne komme denne kvelden, eller de som er interessert i å friske opp i hva som ble vedtatt, kan finne protokollen i venstremenyen under "Om oss".

Styrets medlemmer

Etter generalforsamlingen består styret nå av:

- Styreleder Robert Thorn

- Styremedlem Bjørn Leander

- Styremedlem Ole Kristian Fagersand

- Styremedlem Kjersti Brynildsrud

Brannslukningsapparat

Vi oppfordrer alle beboere til å jevnlig sjekke sine brannslukningsapparater, dette bør gjøres 4 ganger i året. Se listen under for hvordan man gjør dette:

«Slik kontrollerer du brannslukningsapparatet»

Du skal selv inspisere apparatet fire ganger hvert år:

• Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?

• Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?

• Har slokkeren synlig skader?

• Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?

• Er sikringsplinten intakt og plombert?

• Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)

• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren

• Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Finner du feil på apparatet, skal du levere det til kontroll.

Kilde: 3fbrannvern.no

Kontroll og service på brannslukningsapparat skal gjøres hhv hvert 5. og 10. år, og er beboers ansvar at blir utført. Det er også viktig å huske at dersom apparatet er blitt brukt, må dette fylles på før det kan settes tilbake og brukes igjen. På www.rvb.no under «Godkjente bedrifter» kan du finne noen i ditt nærområde som kan kontrollere apparatet.

Beboermøte

Det blir avholdt beboermøte ifm. balkongprosjektet torsdag 10.april kl. 1800 i Kaysalen i Sagene Samfunnshus. Balkonggruppen, John Morten Kvam fra OPAK og Henning Nielsen fra GREP Arkitektkontor er tilstede. Det vil bl.a. bli gitt info om status i prosjektet og forslag til balkongutseende og kostnadsfordeling, og det blir mulighet for beboere å stille spørsmål. Vel møtt!

Vårdugnad

Det er blitt vedtatt en årlig vårdugnad, som i år blir lørdag den 26.april. Det blir kasting, rydding, kosting, planting av blomster o.l. fulgt av grilling i bakgård. Det vil bli leid inn containere. Dugnadskomitéen kommer med mer info etter hvert.

Lynet fibernett

Vi minner beboere på at Lynet skal inn i samtlige leiligheter for å installere fibernett. Dette vil begynne i neste uke, altså onsdag 9.april, og vil pågå til over påske. Dette må gjøres på dagtid, og oversikt over hvilke oppganger de skal inn i når, vil bli sendt ut veldig snart.

Spørreundersøkelse

Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse på e-post til alle beboere for å kartlegge eventuelle problemer med bl.a. dørtelefoner, manglende varmtvann og ventilasjon. Styret vil på bakgrunn av hva beboerne svarer på denne spørreundersøkelsen vedta om det skal utføres utbedringer etc. Gi oss din tilbakemelding!

Tørkeskap

Tørkeskapene er oppe og går, og ser ut til å fungere meget bra! Det er viktig for beboere å merke seg at klærne nå tørker på bare et par timer, og vi vil derfor minne dere på å hente det dere har hengt til tørk med én gang dette er tørt! Husk at tørketid følger vasketid, altså at dine klær ikke skal henge i tørkeskap etter din bookede vasketid er over. Dersom du har booket på slutten av dagen, kan klærne henge i tørkeskapet utover vasketiden, men må fjernes før neste vasketid begynner! Vær snill og vis hensyn til naboene dine, alle har like mye rett til å vaske og tørke klærne sine. Skru av tørkeskapet dersom det er tomt etter du har fjernet dine klær. Da skal On/Off-knapp på hvert panel (4 stk i 4H, 2 stk i de andre) skrus av. On/Off-knappen på veggen skal IKKE røres.

Facebook

Sandefjordgata brl har sin egen Facebook-gruppe. Idéen er at beboere skal kunne ta opp saker som gjelder brl, og som andre beboere og styremedlemmer kan svare på. Dersom du vil bli medlem, send en forespørsel, og en i styret vil godkjenne deg.

Elektronisk kommunikasjon

Styret vedtok i høst at all korrespondanse og info fra oss skal foregå elektronisk, dvs. på e-post og publisering på nettsidene. Det er viktig at nye beboere opplyser styret om deres e-postadresse, slik at dere også får info fra oss. Det blir fortsatt tatt hensyn til dem uten e-post.

Telefonnummer til styret

Vi minner om telefonnummeret til styret, 479 43 616. Dette nummeret skal kun benyttes ved akutte situasjoner, slik som vannlekkasjer, i helgene og på ettermiddager. På ukedager mellom 8 og 16 skal man ta kontakt med Vaktmester Andersen på telefon 22 38 92 92. For vanlige henvendelser til styret skal man benytte e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Bommen i Sandefjordgata 4

Nøkkel til denne bommen kan lånes ut av styreleder mot et depositum på 1 000,-.

Porttelefoner

Dersom navnet på porttelefonen er feil, ta kontakt med styremedlem Bjørn Leander på tlf. 934 95 807 eller e-post bjorn@leander.as. Oppgi hva du vil skal stå på ringeklokka, samt hva som står der fra før, så han vet hvilket navn som skal endres.

Generelt

Det skal være ro i brl etter kl. 2200, og vi minner beboere om å henge opp nabovarsel dersom man skal ha fest/selskap.

Vi sees på beboermøte og vårdugnad, god påske!

Vennlig hilsen

Styret