Endret: 9 nov 2020     Opprettet: 1 jun 2017

Brannvern og sikkerhet - Nyhetsbrev Juni 2017

Dette er en oppsummering og gjennomgang av de viktigste forholdene, reglene og tiltakene som gjelder brannvern og sikkerhet i borettslaget. Alle andelseiere skal lese og kjenne til det som står her, og lese de dokumenter og besøke de nettsider det henvises til. Andelseiere som leier ut sine leiligheter er ansvarlige for at leietakere gjør det samme. Styret har hatt en gjennomgang av brann- og sikkerhetsrutinene i borettslaget. På enkelte områder vil det bli iverksatt forbedringer, og ellers er det nødvendig å jevnlig minne om og informere beboerne om dette.

Brannslukningsapparater

En uformell undersøkelse tyder på at de aller fleste leilighetene har brannslukningsapparat fra 2002, som ikke er kontrollert siden. Dette er uholdbart og i strid med brannforskriftene. Se borettslagets hjemmeside om "Brannsikring i hver leilighet - kontroll av brannslokkingsutstyr"

Styret har vedtatt at alle leilighetene nå skal få nye brannslukningsapparater. Det vil også bli satt ut nye brannslukningsapparater i kjellerne, loft og fellesvaskeriene.

Oppdraget vil bli utført av BoligBrann AS, som er det samme firmaet som installerte det seriekoblede brannvarslingsanlegget i 2015. BoligBrann vil få utlevert en liste med navn og kontaktinformasjon til alle andelseiere. Dere vil deretter bli kontaktet, og får informasjon om utlevering av brannslukningsapparater. Man må signere for mottak.

Det gamle brannslukningsapparatet overlates til den enkelte andelseier å kvitte seg med, siden det koster mye penger hvis borettslaget skal ta ansvar for det. Brannslukningsapparatet er spesialavfall, og må leveres på godkjent mottakssted. Nærmeste for oss er Bentsehjørnet minigjenbruksstasjon, med adresse Bentsebrugata 11c, 0476 OSLO, på rett over på andre siden av Akerselva.

 

Branninstruks og rutiner

Lær deg borettslagets branninstruks. Branninstruksen for borettslaget finner du på borettslagets hjemmeside. Den skal alle sette seg inn i og kunne. Den skal henge lett synlig ved postkassene i hver oppgang. Hvis den er borte, meld fra til styret.

Ved installasjon av det seriekoblede brannvarslingsanlegget i 2015 fikk alle andelseiere utlevert bruksanvisning og instruks til anlegget. Det er viktig at man leser dette, hvis man ikke alt har gjort det. Det ligger også på borettslagets hjemmeside.

Gjør deg kjent hvor slokkeutstyr er plassert i borettslaget og hvordan det brukes. Gjør deg kjent med hvor det er brannmelder. Det vil være i første etasje i hver oppgang, ved siden av panelet til brannanlegget.

 

Branndører

Dørene ned til kjellerne og i kjellerne og til loftet er branndører. Disse skal alltid holdes lukket. Hvis det oppstår brann vil det hindre spredning. Det er strengt forbudt å sette opp disse dørene hvis man ikke er til stede selv.

Dagens branndører er gamle og fyller ikke dagens krav. Styret vil derfor snarest, som prioritert oppgave besørge bytting av disse. 

 

Brannvernskurs

Oslo brann- og redningsetat avholder på bestilling brannvernskurs med slokkeøvelse og brannvernprat for borettslag. Dette er imidlertid ikke gratis. Styret vurderer det som hensiktsmessig å gjennomføre dette bare hvis det er interesse for det blant beboerne.

Vi ber derfor om at alle som mener dette er et fornuftig tiltak, og har til hensikt å delta hvis vi gjennomfører (ikke forpliktende), om å sende en mail til styret og sier ifra om det på e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.

Dersom ingen eller bare noen få beboere gir slik tilbakemelding, kommer styret ikke til å gjennomføre slikt kurs.

 

El-sikkerhet

Svært mange branner – også dødsbranner – oppstår som følge av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Det er viktig at alle beboere setter seg inn i regler og råd for el-sikkerhet, og følger opp sitt ansvar.

Les mer om el-sikkerhet på borettslagets hjemmeside, med videre informasjon og lenker.

Se også Informasjonsskriv om hvilke arbeider man kan gjøre selv, og hva som krever fagfolk på borettslagets hjemmeside.

 

Gjenstander i oppgangene og i kjeller og loft

Vi minner om at det er strengt forbudt å hensette noen gjenstander i fellesarealene, herunder skrot o.l. i kjellerne og loft. Hvis slikt oppdages, og den ansvarlige kan identifiseres, vil de fulle kostnadene med bortkjøring blir belastet den ansvarlige.

Det er viktig at det ikke settes gjenstander i oppgangene. Det gjelder alt mulig, som barnevogner, sko osv. Ved en brann vil dette utgjøre en stor risiko og kunne hindre rømning.

 

Vennlig hilsen

Styret