10 feb 2019

Tilleggssøknad for 1. etasjer - 10.02.19

Det er sendt inn en tilleggssøknad om å få bygge noen balkonger også i leiligheter i 1. etasje.

Styret har i samarbeid med Balkongteam, som utarbeidet søknaden som ble godkjent høsten 2018, sendt inn en tilleggssøknad om å også bygge balkonger til leiligheter i 1. etasje. Dette fordi vi ønsker at flest mulig skal få balkong, og Balkongteam og deres rådgivende arkitektfirma mente det var gode muligheter for dette, så lenge balkongene er inn mot bakgården. Unntaket er de leilighetene som ville fått balkong rett ved siden av en inngangsdør. 

Søknaden er sendt inn og kan ses på plan- og bygningsetatens hjemmesider:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201803195