5 nov 2018

Tillatelse gitt - veien videre - 05.11.18

Kommunen har godkjent søknaden. Nå fortsetter planleggingen.

Søknaden til kommunen er godkjent (tillatelse til tiltak). Du kan lese tillatelsen her. Det er imidlertid ikke slik at vi dermed bare kan gå i gang med bygging uten videre. Søknaden var bare et første, og nødvendig, steg. Selv om den tok lang tid. Generalforsamlingsvedtaket fra 2013 går ut på å oppføre nye balkonger, rehabilitere eksisterende balkonger, samt gjennomføre nødvendig fasaderehabilitering i forbindelse med dette. Dette må nå prosjekteres og planlegges, herunder må det utarbeides budsjetter for å se hvor mye dette vil koste, og om det kan gjennomføres innenfor den kostnadsrammen som generalforsamlingen ga.

Styret har de siste årene også fått en rekke henvendelser som at vinduene i borettslaget er i så dårlig stand at de bør byttes. Styret anser det som naturlig å utføre et slikt arbeid samtidig med etablering av balkonger og rehabilitering av fasade. Men også dette må utredes og prosjekteres og budsjetteres. Dette vil mest sannsynlig også kreve samtykke fra generalforsamlingen, og det kan derfor bli aktuelt å innkalle til en egen, ekstraordinær generalforsamling for å få et tilleggsvedtak på vindusrehabilitering sammen med de andre oppgavene.

Styret vil nå innhente ekstern bistand for denne første, innledende prosjektering og planleggingsfasen.