12 mar 2018

Søknad sendt

Søknaden med vedlegg ligger åpent tilgjengelig på Plan- og bygningsetatens nettside.

Da er søknaden for balkongprosjektet sendt til kommunen. Søknaden med vedlegg ligger åpent tilgjengelig på Plan- og bygningsetatens nettside. Der kan man selv følge saksbehandlingens videre forløp. 

Kommunens nettside for saken, med søknaden finner man her. 

 

Kommunens opplyser på genrelt grunnlag følgende om denne type saker:

"Lovpålagt frist for å behandle byggesøknaden din er 12 uker. Dersom søknaden ikke er komplett og vi må innhente mer informasjon, kan saksbehandlingstiden bli forlenget.

I desember ble 92 % av denne typen saker behandlet innen 12 uker, hittil i år er 79 % behandlet innenfor frist.

Vi har for tiden store porteføljer av ubehandlede saker som forsinker oppstarten av saksbehandlingen vår. Du kan forvente at saken din får en saksbehandler om 9-12 uker. Når vedtaket er klart, blir det sendt til din offentlige digitale postkasse i Altinn eller til din valgte digitale postkasse, eBoks eller Digipost. Du mottar varsel på e-post og/eller sms. Vi vil sende faktura for gebyr til tiltakshaver når vi har fattet vedtak i byggesaken.
"