Endret: 31 mai 2019     Opprettet: 27 mai 2019

Prosessen videre og kostnadsfordeling - 26.05.2019

Tilleggssøknaden om balkonger i 1. etasje er avslått. Da er det den allerede godkjente søknaden om å etablere 47 nye balkonger, og utskifting av dagens eksisterende 43 balkonger som skal vurderes videre. Neste steg nå er å avklare kostnadsfordeling.

Etter generalforsamlingen i april var det endel prat om kostnadsfordeling ifm balkongprosjektet. På dette området er jussen ikke helt lett. Utgangspunktet er at alle kostnader fordeles på alle andelseiere etter den eksisterende fordelingsnøkkelen som også ligger til grunn for felleskostnader. Men så er det ikke alltid slik alle kostnader skal fordeles. Det finnes unntak. Dette er regulert i borettslagsloven, men er en komplisert regulering.

Det som nå må utredes og vurderes er hvordan kostnadene med balkongprosjeket skal fordeles. Dersom vinduer og fasade skal rehabiliteres samtidig, vil den delen av kostnadene fordeles på alle. Spørsmålet er den delen av kostnadene som kun gjelder balkongene. Når det gjelder de som får helt ny balkong, så er det styrets foreløpige vurdering at da kommer borettslagslovens unntak til anvendelse slik at de må dekke kostnadene selv. Vanskeligere er for de som allerede har balkong, og skal få disse rehabilitert/byttet ut. For disse balkongene er det tale om vedlikehold, som i utgangspunktet alle må være med å dekke kostnadene for, for dette er å regne som en del av fasaden. Men styret er veldig usikre på dette. Styret har også hørt at de leilighetene som har balkong har en høyere felleskostnad, og dermed i alle år har betalt ekstra nettopp for dette. Men det jobber styret med finne ut av om stemmer. 

Fordi dette er vanskelig juss, og fordi det er mange og sterke meninger om dette, kommer styret til å bestille en uavhenig juridisk utredning fra en advokat i OBOS, om hvordan kostnadene for prosjeketet skal fordeles korrekt juridisk. 

Når denne juridiske utredningen foreligger, vil styret vurdere hva som skal gjøres videre. Det vil med all sannsynlighet være påkrevet med en ny generalforsamling, uansett alternativ. Det er også gode grunner for at hele spørsmålet om balkongprosjeket må til full ny avstemning. Det er nå nesten 6 år siden det opprinnelige vedtaket, og forutsetningene er ganske endret. Det er nå tale om totalt 90 balkonger, mot de 126 det opprinnelig ble fremlagt forslag om. Balkongene blir mindre enn det som opprinnelig ble skissert, og kostnadene betydelig høyere. Alt dette kommer styret tilbake til.