3 apr 2019

OPAKs rapport - 02.04.19

OPAK har nå overlevert sin rapport vedrørende forprosjektering. Rapporten kan leses her.

Som tidligere infomert ble OPAK i desember 2018 engasjert til å vurdere om alle de omsøkte balkonger (både nye og utskifting av eksisterende) kan gjennomføres, rent teknisk, herunder med forslag til innfestingsmetode. Videre hvordan det teknisk kan løses med å etablere nye åpninger og balkongdører i leilighetene der det er søkt om nye balkonger. Samt å vurdere samtidig utskftig av vinduer i borettslaget og rehabilitering av fasade. Dessuten å utarbeide et budsjett for dette. 

OPAK har nå inngitt sin rapport, som kan leses her.

Styret vil nå vurdere rapporten og veien videre. OPAK har skissert ulike fremganger, med tilhørende ulike busjetter. Alle budsjettene overstiger rammen som generalforsamlingen satte i 2013. Dersom styret beslutter å gå videre, vil det være nødvendig å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling, for å utvide kostnadsrammen. 

Hvordan kostnadene eventuelt skal fordeles på andelseierne, er ikke avgjort.