29 aug 2018

Nye tegninger etter omprosjektering - 23.08.18

Det er nå utarbeidet og sendt inn nye tegninger til søknaden

Som følge av Plan- og bygningsetatens innspill er det nå utarbeidet nye tegninger, se vedlagt. Alle balkonger mot Mogata er nå fjernet. I stedet er det tegnet inn 8 nye balkonger mot bakgårdene. Planene er nå sendt etaten som en omprosjektering.

 

/?nid=34267

/?nid=34272

/?nid=34271

/?nid=34268

/?nid=34269

/?nid=34269