Endret: 8 feb 2018     Opprettet: 6 feb 2018

Nye tegninger 05.02.18

Nye tegninger til søknaden er utarbeidet.

Balkonggruppen med Balkongteam, har nå utarbeidet nye tegninger, og utkast til søknad til kommunen. 

Forlaget er utarbeidet i henhold til kommunens balkongveiledning. Alle flater er vurdert med tanke på f.eks. avstand til vei / fortau, høyde fra bakken, osv. Hensikten har vært å søke om balkong for flest mulig, men samtidig sikre at kommunens retningslinjer blir etterfulgt.

Tegningene ligger her: 

UTKAST - søknad 

B-01

B-02

B-03

B-04

B-05

B-06

B-07

B-08