17 nov 2017

Ny prosjekterende - Balkongteam - 17.11.2017

Borettslaget ved balkonggruppa har engasjert Balkongteam AS som ny prosjekterende.

Det har per november 2017 ikke blitt sendt ny søknad til plan- og bygningsetaten. Bakgrunnen for dette er at arkitekten som har vært engasjert til å bistå i forbindelse med søknadsutarbeidelsen, siden sommeren, har unnlatt å gjøre jobben sin. Han har ikke levert nye tegninger eller søknad, som lovet, men kun levert gamle dokumenter fra forrige søknadsrunde. Han sluttet også å svare på henvendelser, tross gjentatte purringer på både mail og telefon fra Balkonggruppa og styret. Til slutt så styret seg nødt til å avslutte oppdraget, og heve kontrakten med arkitekten.

Den gode nyheten er at Balkonggruppen har inngått ny avtale med Balkongteam, og vil starte på søknadsutarbeidelsen til plan- og bygningsetaten. Det er ventet at prosjektet vil få rask fremdrift heretter.