18 nov 2019

Juridisk vurdering om kostnadsfordeling fra OBOS advokatene - 18.11.2019

OBOS-advokatene har avgitt en juridisk vurdering om hvordan kostnadene med balkongprosjektet skal fordeles

Styret har bestilt en juridisk vurdering fra OBOS-advokatene om hvordan kostnadene med balkongprosjektet skal fordeles på beboerne, hvis det blir noe av prosjektet. 

OBOS-advokatene har levert sin juridiske vurdering av dette, som kan leses her

Oppsummert er det OBOS-advokatenes vurdering at de som får helt ny balkong må dekke kostnadene med dette selv. Mens de som får byttet ut sin eksisterende balkong ikke må dekke dette selv, for dette er å anse som vedlikehold av fasade, og disse kostnadene skal fordeles på alle andelseierne etter den vanlige brøken for alle drifts- og vedlikeholdskostnader borettslaget har. 

Styret må nå vurdere saken videre. I forhold til de eksisterende balkongene er det tale om et svært dyrt vedlikeholdsalternativ (bytte dem ut med nye), men som kan føre til lavere vedlikeholdskostnader i fremtiden. OPAK har estimert kostnadene til å bytte ut de eksisterende balkongene til ca 9,4 millioner kroner (kr 220 000,- x 43 balkonger) som da skal fordeles på alle 133 andelsiere etter fordelingsbrøken. Samtidig er det usikkert om vi har lov til å bare gå videre med de helt nye balkongene og utsette eventuelt vedlikehold på de gamle til senere hvis vi ikke skal bytte ut disse. Til dette kommer at det uansett er på tide å bytte ut vinduene i borettslaget.

Det er altså en hel del hensyn som må tas i den kommende vurderingen. Men ingen ting vil bli endelig besluttet av styret. Uansett hva styret foreslår, vil det bli fremlagt for generalforsamlingen for avgjørelse.