29 okt 2019

Juridisk vurdering om kostnadsfordeling bestilt - 29.10.2019

Selv om det ikke har vært mye nytt fra styret om balkongprosjektet jobber vi jevnt og trutt med det. Den siste tiden har det handlet om det meget betente spørsmålet om kostnadsfordeling.

Skal «alle» være å dekke disse kostnadene som vanlige felleskostnader, eller skal det gjøres unntak slik at hver som får balkong må dekke kostnadene selv? Utgangspunktet i borettslagsloven er at alle kostnader borettslaget har er felleskostnader som skal fordeles på alle beboerne etter den vanlige fordelingsnøkkelen. Men så er det unntak fra dette i visse tilfeller. Om dette unntaket kommer til anvendelse er imidlertid ikke noe verken styret eller generalforsamlingen kan velge å bestemme. Hvis unntaket først skal brukes har den enkelte krav på at det brukes og at kostnadene særfordeles. Og motsatt – hvis det ikke skal brukes har den enkelte krav på at det ikke brukes og at kostnadene deles på alle på vanlig måte. Men om unntaket kan brukes i dette tilfellet er juridisk vanskelig. Og det er ikke sikkert svaret er likt for dem som allerede har balkong i dag og som eventuelt skal får denne byttet ut, og dem som skal få helt ny balkong.

På generalforsamlingen var det diskusjon om dette, og mange meninger og spørsmål. Styret har derfor lagt vekt på å utrede dette grundig. Vi har brukt mye tid på å finne ut om hva som er faktum her. Og nå har vi bedt om en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet. Når denne foreligger, vil styret vurdere hva som skjer videre i prosjektet. Uansett vil prosjektet bli tatt opp på en generalforsamling – enten den vanlige til våren eller en ekstraordinær – før noen endelige avgjørelser fattes.