11 mai 2017

Intet nytt - søknad ikke sendt - 11.05.17

Styret mottar ofte spørsmål om balkongprosjektet og fremdriften på dette. Foreløpig er det ikke noe nytt å melde, og når det er noe nytt legges det ut på borettslagets hjemmeside.

Balkongprosjektet

Utarbeidelsen av søknaden har tatt lengre tid enn ventet, men arkitekten sender den til kommunen i disse dager. Ettersom søknaden ikke er ferdig og sendt, vet vi heller ikke med sikkerhet hvilke leiligheter det søkes om balkong for. Arkitekten utarbeider en søknad der målet har vært at så mange leiligheter som mulig skal få balkong, samtidig som det ikke søkes om balkonger som øker risikoen for at søknaden avslås. Det kommer ikke til bli søkt om balkonger for noen leiligheter i 1. etasje.

Når søknaden er klar og sendt ut, blir den lagt ut her på borettslagets hjemmeside med eventuell informasjon.

Hvis søknaden blir godkjent, vil det i så fall bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling for å avgjøre om borettslaget skal gå videre med dette. Herunder avgjøre kostnadsfordeling og andre detaljer.