Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 22 jan 2014

Informasjonsskriv balkongprosjektet januar 2014

Balkonggruppen hadde et møte 16. desember 2013 hvor det i hovedsak ble diskutert to ting; erfaringer fra møtet med Plan- og Bygningsetaten (PBE) 11. desember 2013 og oppdatert tidslinje for balkongprosjektet.

I tillegg ble det diskutert litt rundt et brev borettslaget mottok nylig fra Byantikvaren som informerte om at borettslaget (sammen med 2 andre borettslag) har blitt satt på Byantikvarens såkalte "Gule liste".

Arkitekt Henning Nielsen beroliget balkonggruppen om at denne hendelsen ikke vil ha noen vesentlig påvirkning på vårt prosjekt ettersom Byantikvaren ikke har noen reell myndighet i saksbehandlingen av byggemeldingen, men vil bruke denne "listeføringen" som et argument i sine diskusjoner med PBE ifm prosjektet. Dette betyr bare at arkitekten vil ha større krav på seg i sin argumentasjon, noe Henning allerede har tatt høyde for.

Møtet med PBE 11. desember gikk bra og vi fikk et godt inntrykk av den saksbehandleren som møtte oss. Det var flere ting som PBE sa i møtet som var positivt overraskende, selv om de ikke ville binde seg til noen av sine uttalelser i møtet. Dessverre fikk vi ikke noen konkrete tilbakemeldinger på vårt balkongprosjekt som f.eks balkongplasseringer og dimensjoner, men vi fikk en oppdatert saksbehandlingsplan. PBE vil rett over nyttår møte Byantikvaren for å diskutere prosjektet. Deretter vil de ha et nytt møte med oss for å gi konkrete innspill.

Dette bringer oss over til den oppdaterte tidslinjen til balkongprosjektet som er skissert som følger:

Referat fra møte med PBE 11/12: Første halvdel av januar 2014.

PBE møter Byantikvaren: I løpet av januar 2014.

Nytt møte med PBE: Første halvdel av februar 2014.

Styremøte med bearbeidelse av tilbakemeldingene fra PBE:Direkte etter møtet med PBE.

Utarbeidelse og utsendelse av tilbudsinnbydelse til entreprenører:Direkte etter styremøtet.

Beboermøte: I slutten av februar 2014.

Spørreundersøkelse: 1. mars. Svarfrist 1 uke.

Innsendelse av byggesøknad: Første halvdel av mars.Senest 15. mars.

Svar på byggesøknad:15. juni

Innsending av igangsettingstillatelse: 30. juni 2014

Igangsetting av bygging:15. august

Det er veldig viktig å påpeke at vi ikke har fått noen konkrete datoer for de første tre punktene over, og at dette er arkitektens estimat basert på erfaring. Således kan tidsplanen forskyves som resultat av når PBE kan avholde møter med Byantikvaren og oss.