Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 3 feb 2015

Infomail i balkongprosjektet 19.01.15

Hei,

Viser til tidligere statusmail i balkongprosjektet. Vi har dessverre enda ikke et endelig svar fra PBE å legge frem for dere. Dette fordi vi har mottatt anmodning om omprosjektering.

Byantikvarens (BYA) uttalelse om balkongprosjektet, mottatt 19/11, ga en sterk frarådning om bygging av balkonger i borettslaget vårt, da særlig på gatefasade. Dette svaret har vi i balkonggruppen gjennomgått meget nøye sammen med vår arkitekt, og funnet ut at er svært dårlig saklig begrunnet fra deres side, da de trekker frem punkter om symmetri, utseende og arkitektonisk uttrykk som ikke stemmer for borettslaget vårt. Vi mener derfor at BYA kom med en uttalelse som ikke var riktig begrunnet, og som ikke ga et riktig inntrykk av bygningene våre og balkongprosjektet som helhet.

Vår arkitekt, i samsvar med oss, utarbeidet derfor et skriv til PBE der vi forklarte situasjonen og kommenterte de ulike punktene fra BYAs uttalelse som vi mente ikke stemte. For å ytterligere formidle våre synspunkter, avtalte vi derfor et møte med PBE, da vi følte det var nødvendig å få gjennomgått prosjektet vårt med dem etter tilbakemeldingen fra BYA. Den 10. desember hadde balkonggruppen, samt vår arkitekt og prosjektleder, møte med PBE i deres lokaler. Vi fikk lagt frem prosjektet på en god måte, og vi fikk gjennomgått prosjektet grundig fasade for fasade. I møtet fikk vi inntrykk av at PBE generelt var positive til prosjektet vårt, og vi ble fortalt at vi jo skulle få balkonger, men at vi måtte omprosjektere noe, da de mente at balkongene var prosjektert for tett på gatefasadene. Vi fikk også beskjed om at PBE skulle ha møte med BYA for å gjennomgå prosjektet seg imellom. Gruppen og arkitekt begynte med omprosjektering rett etter møtet med PBE.

To uker etter møtet fikk vi svar fra PBE at de har besluttet å følge hovedtrekkene i BYAs uttalelse der de fraråder balkonger mot gatesidene. Dette til tross for at de i møtet muntlig uttrykte noe helt annet. De skriver også at fasadene mot bakgård kan få balkonger, men da med dybde 1,2 m. Balkonggruppen tenker at vi fint kan akseptere balkongdybde 1,2 m, iom at dette er dybden som anbefales for tettbebygd bystrøk i Balkongveilederen utarbeidet av PBE. Men dersom det kun vil bli aktuelt å bygge balkonger mot bakgård, må gruppen og styret vurdere prosjektet på nytt, da dette vil begrense/endre prosjektet betydelig.

Hva skjer så fremover?

Gruppen har bestemt at vi skal fortsette med prosjektet, og vi vil sende inn endelig søknad i slutten av måneden. Vi sender altså inn søknad med de fasadeendringene vi planla etter møtet med PBE, hvor noen av balkongrekkene tidligere planlagt ut mot Sandefjordgata er blitt flyttet til bakgårdsfasade istedet.

Deretter må vi vente på svar fra PBE. Dersom PBE skriver i sitt endelige svar at de ikke tillater bygging av balkonger på gatefasade, vil vi foreslå å påklage avslaget (vedtaket). Vi har ikke lyst til å gi opp med det første - vi har allerede brukt mye tid og ressurser på prosjektet. Vårt ønske er at flest mulige skal få balkong.

Mvh

Balkonggruppen i Sandefjordgata brl