Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 3 feb 2015

Infomail i balkongprosjektet 01.12.14

Hei alle sammen

Viser til tidligere utsendte statusmail vedr balkongprosjektet.

Her kommer en ny oppdatering vedr gjeldende status i balkongprosjektet.

Byggesøknaden til kommunen - Plan og bygningsetaten (PBE)

Status er at vi fortsatt venter på endelig svar fra PBE.

Ansvarlig søker har for balkongruppen ukentlig følgt opp PBE for å få svar. Men da borettslaget er på gul liste så må byggesøknaden via Byantikvaren for gjennomgang og tilbakemelding til PBE. Grunnet høy arbeidsbelastning hos byantikvaren så har fristen for svar fra byantikvaren blitt utsatt ved et par tilfeller. Svar fra byantikvaren kom først 19/11. Vår forhåpning var at endelig svar fra PBE skulle foreligge nå i november måned. Men som vi tidligere har informert om så er det vanlig at det oppstår forsinkelser på svar fra PBE. PBE har plikt til å svare innen fristen men det er dessverre vanlig at fristen ikke overholdes, og dette får ingen konsekvenser - det finnes ingen sanksjonsmuligheter ved overtredelse av fristen.

PBE skal nå gjennomgå svaret fra Byantikvaren for at til sist sende oss et endelig svar på byggesøknaden.

Ansvarlig søker skal kalle inn til et personlig møte med saksbehandler på PBE sammen med oss i balkonggruppen. Forhåpentlig får vi til dette møte innen jul.

I dette møte kommer vi gjennomgå prosjektet i sin helhet med PBE samt det svar vi fått fra Byantikvaren. Syftet med dette møte er at på en saklig måte få presentert balkongprosjektet samt få svar på de spørsmål vi har og i tillegg få sjansen til å få argumentert for prosjektet sitt beste. Vi håper at utgangen av dette møte kommer gi positiv effekt til det endelige svar vi får fra PBE.

Balkongentreprenør

Vi i balkonggruppen har sammen med OPAK sluttført tilbudsevaluering av innkomne tilbud. Vi har nå internt valgt den entreprenør som vi ønsker gå videre med.

Vi har ikke gitt beskjed til aktuell entreprenør og kontrakt kommer ikke signeres forren vi vet om prosjektet blir realisert eller ikke. Dette er avhengig av hva det endelige svaret blir fra PBE. Mer informasjon om pris og fremdrift må vi komme tilbake til.

Vi ønsker dere alle en fortsatt fin uke. Vi ber dere vennligst være tålmodige. Dette er en veldig træg prosess som vi dessverre ikke har makt til å påvirke.

Med vennlig hilsen

Balkonggruppen

Sandefjordgata Borettslag