Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 19 okt 2014

Infomail balkongprosjektet 23. sep 2014

Hei alle sammen

Viser til tidligere utsendt statusmail 08.06.2014 fra tidligere balkonggruppeleder Ole Gudbrann Hempel.

Sender her en oppdatering vedr gjeldende status i balkongprosjektet. Per nå så har vi ikke mye ny info, men status er som følger:

Byggesøknaden til kommunen - Plan og bygningsetaten (PBE)

Viser til mail fra Ole Gudbrann 08.06.14. I mailen kom det frem at vi forventet svar i midten av september.

Byggesøknaden blev sendt inn 18.06.2014. 17.07.2014 fikk vi tilbakemelding at byggesøknaden var mangelfull. Forklaringen vi fått fra OPAK er at arkitekten hadde sendt inn byggesøknaden uten kopier av nabovarslene. Dette er en praksis han har gjort i de siste årene, og dette har alltid blitt godtatt før, altså at disse ettersendes. Dette ble imidlertid ikke godtatt denne gangen, da PBE ikke hadde fått med seg at søknaden skulle sendes i to forsendelser av arkitekten. Vi håpet at kommunen ville opprettholde mottaksdatoen 18/6, men dette har ikke skjedd. Registrert mottaksdato er 11.08.2014. En årsak til dette er at søknaden blev sendt inn ifbm ferie og sommertid. Dette betyr at vi muligens kan få svar i begynnelsen av november måned.

PBE plikter i utgangspunktet å behandle slike søknader innen 12 uker fra mottak av komplett søknad, imidlertid er det vanlig at det oppstår forsinkelser utover dette.

Tilbud fra balkongentreprenører

Det pågår nå en tilbudsevaluering som OPAK gjennomfører i dialog med balkonggruppen og styret. Dette er en prosess som tar mye tid da det er viktig at vi velger en balkongentreprenør som har rett kompetanse, kan levere iht den fremdrift og kvalitet vi ønsker samt har riktig pris.

Kostnadsfordeling

Styret og balkonggruppa har vedtatt at vi skal gå for kostnadsfordelingsalternativ nr 4. Kostnadsfordelingsalternativ nr 4 er basert på faktiske byggekostnader med noen modifikasjoner. Dette innebær at de andelseiere med balkong idag vil bli belastet med ca 117.000,- og andelseiere uten balkong idag vil bli belastet 152.000,-. I tillegg vil noen spesielle tilfeller bli belastet med lavere kostnader enn faktisk byggekostnad for å hennsynta redusert bruksverdi og (til dels) markedsverdi. Balkonggruppemedlem Gunhild Elle Løtveit er et eksempel på dette. Hun har balkong idag. Denne må rives og i tillegg flyttes hvilket medfører ekstra kostnader som vi solidarisk fordeler på øvrige i borettslaget.

Iht den spørreundersøkelse som blev sendt ut i våres til samtlige beboere så var totalt 53,07 % av beboerne enige eller delvis enige i dette forslag. I tillegg så mener vi i styret og balkonggruppa at dette er det beste og mest solidariske alternativet.

Summene oppgitt oven er kun budsjetttall og ikke endelige faktiske tall. Faktiske tall kommer vi tilbake til når vi valgt den mest økomiske fordelaktige entreprenøren når det gjelder gjennomføring, tid, kvalitet og pris.

Øvrig

Mange har spørsmål til hvorvidt balkongprosjektet blir noe av. Svaret på dette er at dersom PBE innvilger søknaden slik den foreligger nå eller med noen mindre endringer, og tilbudene fra entreprenørene er innenfor de kriterier og rammer vi har satt både med hensyn til pris, kvalitet og fremdrift, så vil balkongene bli bygget. Kostnaden vil da bli fordelt etter ovennevnte kostnadsfordeling.

Dersom det skulle vise seg at PBE ikke innvilger søknaden blir det selvfølgelig ikke bygget balkonger. Det er også mulig at PBE innvilger søknaden, men under forutsetning av at prosjektet endres. Ved store endringer som påvirker den enkelte beboer vil vi avholde en ny spørreundersøkelse for å kartlegge interessen for prosjektet.

Medlemmer i balkonggruppen

Robert Thorn - Balkonggruppeleder/Styreleder

Kjersti Brynildsrud - Balkonggruppemedlem/Styremedlem

Camilla Grande - Balkonggruppemedlem/Jurist

Gunhild Elle Løtveit - Balkonggruppemedlem/kontaktperson og talesperson for dem som har balkong idag.

Torgeir Hågensen - Ny Balkonggruppemedlem/Byggentreprenør - Torgeir kommer å være behjelpelig ved tilbudsevalueringen av balkongentreprenørene samt hjelpe til med oppfølging gjennom byggeprosessen.

Til sist

All dokumentasjon vedr balkongprosjektet finner dere på borettslagets hjemmeside: www.sandefjordgata.no. Dessverre så har vi tekniske problem med hjemmesiden men vi gjør alt vi kan for at få hjemmesiden i drift igjen.

Vi ønsker samtlige beboere en fortsatt fin uke og ber dere være tålmodige tils vi har mer konkret informasjon at komme med.

Med vennlig hilsen

Balkonggruppen

Sandefjordgata Borettslag