6 des 2016

Info om balkongprosjketet 6.12.2016

Ny søknad

Vi er i prosess med arkitekt for utarbeidelse av underlag for den nye søknaden.

Det blir søkt om balkonger for fasader mot bakgård og fasader mot Mogata, det vil ikke bli søkt om balkonger i 1. et for å imøtekomme innsigelser fra PBE og BYA.

Når underlaget blir sendt inn skal behandlingstiden for rammetillatelse hos kommunen være 12 uker.

Ved godkjent rammetillatelse begynner arbeidet med anskaffelsen av byggeleder og anbudsrunde med utførende entreprenører.