Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 19 mar 2014

Beboermøte i balkongprosjektet 10. april 2014

Hei alle sammen,

Det vil bli arrangert et beboermøte i forbindelse med det pågående balkongprosjektet i Sandefjordgata Borettslag torsdag 10. april kl.18.

Møtet vil foregå på Sagene Samfunnshus (Cafè Nazar), mao samme sted som generalforsamlingen.

Styret og balkonggruppen vil delta i tillegg til arkitekt Henning Nielsen fra Grep Arkitektkontor og byggingeniør John-Morten Kvam fra OPAK AS.

Agenda for beboermøtet er følgende:

•Overordnet informasjon om fremgangen i prosjektet

•Gjennomgang av endelige balkongplasseringer

•Visning av forslag til balkongdesign/ -utseende

•Forslag til kostnadsfordeling blandt andelsleilighetene.

•Eventuelt

•Diskusjon / Ordet er fritt

Alle andelseiere og beboere er velkomne til å delta, men hvis man har konkrete forslag som man ønsker å fremme på møtet er det fint om man sender dette til styret i forkant av møtet, senest 8. april.

I etterkant av møtet vil balkonggruppen sende ut en spørreundersøkelse for å kartlegge alle andelseieres meninger/standpunkt i de sakene som ble diskutert på møtet.

Ta gjerne kontakt med styret hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Ole Gudbrann Hempel

Styreleder, leder av balkonggruppen

Sandefjordgata Borettslag

Mob: 47943616