26 jun 2018

Anmodning om omprosjektering - 19.06.2018

Plan- og bygningsetaten har sendt borettslaget brev der de anbefaler at balkongsøknaden omprosjekteres.

Brevet fra Plan- og bygningsetaten kan leses her.

I brevet vises det til uttalelse fra Byantikvaren, som sterkt fraråder at det godkjennes balkonger mot Mogata. Plan- og bygningsetaten anbefaler derfor at søknaden omprosjekteres, slik at det ikke søkes om balkonger mot Mogata, og varsler at i motsatt fall vil de antakelig avslå søknaden. 

Borettslaget har alt svart at vi vil sende inn omprosjektert søknad, og er gitt frist til 07.09.2018 med dette. Balkonggruppa vil jobbe videre med omprosjekteringen.