Endret: 20 mar 2020     Opprettet: 14 mar 2020

Coronavirus - oppdatert informasjon

Styret vil anbefale alle å følge Folkehelseinstituttets råd, og det kan bli aktuelt å gjennomføre årets generalforsamling digitalt.

Generelt

Som vel kjent er det fra myndighetene innført en rekke tiltak og anbefalinger i anledning coronaviruset. Fra styrets side er det vurdert ikke påkrevet med ytterligere særskilte tiltak fra borettslagets side. Styret vil på det sterkeste oppfordre alle til å følge Folkehelseinstituttets og myndighetenes råd og holde seg oppdatert. Styret oppfordrer alle beboere til å unngå fysisk kontakt med naboer og andre beboere i størst mulig grad. Vi ber også om at beboere er ekstra påpasselig med håndvask, slik at vi sammen hjelper hverandre med å hindre smitte. Utover dette fortsetter i utgangspunket livet i borettslaget som før. 

Renhold 

Vårt renholdsfirma vil fremover ha ekstra fokus på dørhåndtak, døråpnere, gelender (håndløper) og ringetablå, som et forebyggende tiltak mot smitte.Dette kan en periode gå utover vanlig renhold, da det prioriteres å iverksette smittenreduserende tiltak. 

Vi vil på det sterkeste be alle beboere om å vise respekt for-, og holde god avstand til renholderne og den jobben de gjør nå i denne situasjonen. Det er svært viktig at ingen renholdere blir smittet slik at de fortsetter å gjennomføre det viktige arbeidet med renhold.

Er det noe man ønsker å ta opp, skal det ikke tas med renholder, men med styret på styrets e-post. 

Ta hensyn

Mange kommer fremover til å oppholde seg hjemme på dagtid. Vi ber om at alle prøver å vise hensyn og forståelse. Reduser støy så mye du kan, og selv om man ønsker stillhet så må man tåle noe mer lyd enn vanlig på dagtid. 

Som følge av de generelle råd om å redusere smitte jobber nå mange hjemmefra. Vi ber om at dem som for tiden pusser opp eller holder på med andre støyende aktiviteter tar hensyn til dette i størt mulig grad. Det kan bli aktuelt for styret å innføre forbud mot oppussing en periode, hvis støy på dagtid plager mange beboere. 

Digital generalforsamling

Generalforsamling blir gjennomført digitalt, etter råd fra OBOS. Den blir også utsatt fra 2. april til 15. april. Digital generalforsamling innebærer at alle andelseiere får tilsendt en invitasjon til å logge seg inn og gå gjennom sakene med vedlegg. Man har da 8 dager (regnet fra 15. april) på å logge seg inn, stemme og signere. Innloggingene trenger ikke å skje samtidig. Man kan gå inn når man vil i løpet av de 8 dagene.

OBOS har videre anbefalt å kun behandle det som etter borettslagsloven behandles (godkjenning av årsregnskap, valg av tillitsvalgte, utbetaling av styrehonorar) og eventuelt andre svært viktige saker. I år var det ingen andre svært viktige saker til behandling, så styret utsetter behandlingen av forslaget om å avslutte balkongprosjektet. Til orientering er dette praktsik sett allerede avsluttet for sittende styre sin del.

Grunnen til at denne digitale generalforsamlingen utsettes er at OBOS planlegger å ha denne nye løsningen klar 1. april, og vi ønsker ikke å være en prøvekanin eller oppleve de potensielle feil som ofte følger med en slik ny digital løsning.